Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
217 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
4 günde okudu
Bir Anti-Kapitalist Bildirge
Ben naçizane, şimdi burada Thomas More ve onun adası 'Ütopya' hakkında uzun uzun konuşmaktansa; bu eserdeki sosyalizm düşüncesinin yoğunluğuna vurgu yapmak istiyorum. Marksizm, sosyalizm, komünizm gibi ideolojilerin henüz gelişim safhasında dahi olmadığı on altıncı yüzyılda More'un çizdiği hayali bu ülkenin en belirgin özelliği, özel mülkiyet ve sosyal sınıf farklarının olmayışıdır. More'dan tam üç asır sonra Karl Marx, manifestolarında ve 'Das Kapital' kitabında zaman zaman 'Ütopya'dan alıntılardan faydalanmıştır. Thomas More, tamam, eserinde olası bir devletin bütün işleyişlerini ayrıntılarıyla dile getirmiştir fakat kabul etmeliyiz ki eseri asıl yazma amacı çağındaki sosyal ayrımcılığı, haksızlıkları ve adaletsiz gelir dağılımını dile getirmektir, eğer ki, o devirlerde komünizm gibi düşünceler zikrediliyor olsaydı; bu eserin bir anti-kapitalist bildirge olduğunu çekinmeden söyleyebilirdim. Günümüz batılı devletlerin kısmen de olsa kendi ütopik ülkelerini kurdukları düşünülse de bu ülkelerdeki rahatlığın ve zenginliğin kaynağında emperyalist sömürü politikasının olduğu da hesaba katılmalıdır. Günümüz şartlarında More'un Ütopya'sının yapılabilirliği daha da mümkünse, bunun önündeki tek engel yine bu batılı devletlerin kapitalist politikalarıdır... Her yaştan okurun muhakkak okuması gereken, güzel bir eserdir, bu. İyi okumalar...
Utopia
UtopiaThomas More · Cem Yayınevi · 201720,3bin okunma
Reklam
142 syf.
7/10 puan verdi
·
Beğendi
·
7 saatte okudu
Benim okuduğum Cem Yayınevi 1996 basımı lakinçevirmenleri Selahattin Eyüpoğlu ve Vedat Günyol idi. Çok başarılı bir kitap yazıldığı tarih göz önünde bulundurularak değerlendirilmeli. Kitabın ilk 30 sayfası ve son 30 sayfası esas konuyu çok iyi anlatmaktadır. 1984, Cesur Yeni Dünya, Devlet gibi eserleri seven insanların bu kitabı okumasını kesinlikle tavsiye ediyorum.
Utopia
UtopiaThomas More · Cem Yayınevi · 201720,3bin okunma
250 syf.
·
Puan vermedi
·
Beğendi
·
3 günde okudu
Dünya Düşünce Tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Thomas More'un Utopia'sı; 1516'da kaleme alınmıştır, var olmayan,kurgusal bir adada geçmektedir. İnsanların eşit olduğu, toplumsal sınıfın ve özel mülkiyetin olmadığı; insanların refah içinde ve mutlu yaşadığı adada suçların da minimuma indiği gözlenmektedir. More kitabında ütopyalıları ve onların yaşam biçimlerini anlatarak, döneminin İngilteresi'ne de bir eleştiri getirmektedir. Kitaba odaklanarak okuduğunuzda zevk alacağınıza inanıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.
Utopia
UtopiaThomas More · Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları · 202020,3bin okunma
217 syf.
9/10 puan verdi
·
Beğendi
·
17 günde okudu
•Thomas More, İngiliz tarihinin büyük isimleri arasında sayılırken bir devlet adamı, bir hukukçu ve Katolik Kilisesi’nin bir savunucusu ünvanlarını ve aynı zamanda da dünya tarihinin ilk sosyalisti ünvanını almıştır. •Thomas More, istemese de Kral’ın en yakınındaki kilit adam konumuna yükselmiş, görev bilinciyle devletine hizmet etmeye fazlasıyla
Utopia
UtopiaThomas More · Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları · 202020,3bin okunma
Reklam
249 syf.
10/10 puan verdi
·
4 günde okudu
MORE'UN UTOPIA'SI VE DERİNLİKLERİ
''Kişinin içinde yaşadığı topluma karşı duyduğu hoşnutsuzluğun neden olduğu daha iyi yaşam arzusudur ütopya.''* Utopia, Thomas More'un kendi ''ideal devlet''ini oluşturduğu, içinde birçok tartışmalı konu barındıran, yeni bir türe ismini veren, önemli bir kitaptır. Utopia'da More, hem kendi
Utopia
UtopiaThomas More · Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları · 202020,3bin okunma
249 syf.
8/10 puan verdi
·
13 günde okudu
Thomas More, İngiliz devlet adamı, hukukçu, filozof ve hümanist yazar ünvanlarını almıştır. Yaşadığı dönemin önemli yargıçlarından olan babası Sir John More'un ısrarlarıyla Londra'da hukuk öğrenimi gördü ve 21 yaşında avukat olarak Londra Barosu'nda yer aldı. Hukuk öğrenimi görürken bir yandan da rahip olma hayallari kuran Thomas More aynı zamanda
Utopia
UtopiaThomas More · Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları · 202020,3bin okunma
129 syf.
6/10 puan verdi
·
Beğendi
·
25 saatte okudu
Yaşasın Sosyalizm!
"Kendini beğenmiş adam, mutluluğunu kendi rahatlığı üstüne değil, başkalarının acıları üstüne kurar; ezeceği, köle gibi kullanacağı insanlar olmazsa, mutluluğunu başkalarının yoksulluğu üzerine kuramazsa, malını mülkünü ortaya serip yoksulların bellerini bükmeyeceğini, umutlarını kırmayacağını bilmezse, tatmin olamaz. Kendini beğenmek öyle
Ütopya
ÜtopyaThomas More · Antik Yayınları · 020,3bin okunma
217 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
21 günde okudu
Tarih tekerrürden ibaretse; siyaset külliyen tekerrürden ibarettir. İşte bize beş asır öncesinden bir kaynak. Kişiler farklı, zaman farklı; karakter özellikleri ise aynı. Yalancılığın, fırsat kollamanın, kendi menfaatini her şeyden önce tutan halkı temsil eden kişilerin kol gezdiği bir dünya, gerçek dünya... Ve tüm bunlardan sıkılan, eşitliği
Utopia
UtopiaThomas More · Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları · 202020,3bin okunma
Reklam
249 syf.
10/10 puan verdi
Yoldaş Thomas More :)
Yazar, yaşadığı ülkeyle beraber 1500'lü yılların Avrupa'sını eleştirmiş. Örneğin: Avrupa'da hüküm süren kralların baskısı varken Utopia'da kralsız bir özgürlük vardır, Avrupa'da yıkıcı bir kargaşa varken Utopia'da kusursuz bir düzen vardır, Avrupa'da vicdan özgürlüğü yokken Utopia'da dinsel açıdan hoşgörü vardır, Avrupalılar para kazanmayı ve mülk edinmeyi düşünürken Utopialılar kafalarını bilgiyle donatmayı düşünürler, Avrupa'da eğitim üst sınıfın tekelindeyken Utopia'da eğitim herkese açıktır, Avrupa'nın zenginleri ve çoğu kadınları aylak gezerken Utopialıların kadınları da erkekleri de her gün 6 saat çalışmak zorundadırlar ve en önemlisi Avrupa'da küçük bir azınlık gereğinden fazla varlıklı ve büyük bir çoğunluk yoksulluk içindeyken Utopia'da herkes ulusal servetten eşitçe yararlanmaktadır. Adam 500 sene evvel sosyalizm temelini atmış. Gelgelelim Utopia'da bahsettiği bazı şeyleri, kendisi hayatında uygulamamıştır. Örneğin: 8.Henry'nin boşanmasını onaylamaması, kralın yetkilerini Tanrı'dan aldığı gibi. More hem geleceğe umutla bakan Rönesansçı hem de geçmişten kopmayan bi Katolik.(Bu inancı onu ipe götüren) Aslında bu çelişkiler More' un kişiliğine özgü değildi, yaşadığı çağın özünde de zaten bunlar vardı. İncelemeyi sonlandırıken sizlere şiirle veda etmek istiyorum. A canım Thomas More'um fiyakalı Ama bize derler : "Utopialı" Kazanan Utopia olacak elbet Savaşlar geçse de kapışmalı.
Utopia
UtopiaThomas More · Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları · 202020,3bin okunma
249 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
3 günde okudu
Thomas More şaka mı yaptı, yoksa ciddi miydi? Ciddi ciddi bunu tartışmış insanlar. İnanılır gibi değil. Siyasi ve dini ortamın gergin olduğu, bilhassa More gibi adamların kelleleri koltukta gezdiği bir dönemde hem siyasi hem de dini düşüncelerini alenen 'Ben böyle düşünüyorum' demesi pek olası değil. Hem Sir olan hem de bir ermiş kabul edilen More'un zekası, yeteneği, ilkeli oluşu ve onlara sadakati, bir eğitmen olarak kıymeti tartışılamaz. İstemeyerek de olsa gücün bizzat kendisiyle sarmaş dolaş dansetmeye mecbur kalması ve buna rağmen ilkelerinden ve inancından taviz vermeyerek işi götürebildiği yere kadar götürebilmiş olması takdire şayan hakikaten. Sokrates vari tutuklanma ve idama mahkum edilmesi ve hatta yine Sokrates gibi ağırbaşlı ve üstelik şakalar yaparak korkusuzluğunu ortaya sermesi çok etkileyici. Beraati bir söze bakmasına rağmen üstelik. Ah erdem, sen nelere kadirsin.. Kitabimiz Utopia hala güncelliğini korumakta, çünkü kimse içinde yaşadığı ülke ve onun yönetiminden memnun değil. Hala bir tatminsizlik ve mevcut düzen icinde bir zorlanma sözkonusu insanların çoğu için. Ama arayış konusunda kafa patlatmak, zihin mesaisi yapmaktan ise malesef çok uzağız. More bu kitabıyla ebedileştigi gibi, bize de hala bir deniz feneri olmakta. Yol almak isteyen, sağlam gemiler için. Mine Urgan'ın Thomas More'un hayatı, More ve Utopia'sının yorumlanması, diğer Ütopyalar ve Distopyalara dair yazılar bu baskıyı ilgilileri için çok kıymetli kılıyor. Yer yer kitabın içeriği uzun uzun tekrarlansa da Mine Urgan'ın eklerinden bağımsız okumayın kesinlikle. Ve konu hakkında bolca düşünün. Kitapla kalin...
Utopia
UtopiaThomas More · Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları · 202020,3bin okunma
249 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
3 günde okudu
Bu kitabı okurken içimden hep "Vaaaoouuuvvv keşke bende Utopıa da yaşasam" dedim. Tam manası ile ideal toplumu ve ideal devleti anlatıyor bu eser. Eseri yazan Thamos More kitapta sürekli Utopia'nın ne kadar adil bir devlet olduğundan bahsediyor ve kendi devletlerimizde de bu tür bir sistem kullanmamız gerektiğinden bahsediyor ama buna ters bir şekilde de Thomas More'un idam edilmeside ne kadar acıdır... Bu kitaptan anladığım bir toplumda kargaşanın olmamasını istiyorsanız o toplumda parayı, altını, değerli eşyaları kıymetsiz kılmalısınız. Utopia'da paranın değeri insanların gözünde sıfır. Okunması gereken nadide bir eser.
Utopia
UtopiaThomas More · Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları · 202020,3bin okunma
249 syf.
8/10 puan verdi
·
3 günde okudu
Eserleri, görüşleri ve yaşam tarzıyla Kral’a ters düşen Thomas More, 6 Temmuz 1535’te “kötü bir amaç uğruna haince ve şeytanca davranmak “ suçuyla idama mahkum edildi , kafası kesildi ve ibreti alem olsun diye Londra Köprüsü’den halka teşhir edildi. İdam edileceği kendine bildirildiğinde her zamanki güler yüzüyle şunları söyleyecekti; “Krala gönlüm borçlu kaldı. Bu berbat dünyanın acılarından beni böyle çabuk kurtarma yüceliği gösterdiği için.” Ardından More bir şölene gider gibi giyindi. Celladı yanına geldiğinde ona bir altın lira hediye verdi. Cellat geleneklere uyarak diz çöküp onu bağışlamasını dileyince celladı ayağa kaldırıp öptü. Başını kütüğün üstüne koydu. Sakalını yana çekti. Son şakasını yaptı; “Ne de olsa sakalım vatana ihanet etmedi. O da ölüm cezasına çarptırılmasın.” Aradan neredeyse 500 yıl geçti; insanlığa, bütün dillerde taht kuran “Yok-ülke ” anlamındaki “ütopya” kavramını armağan eden Thomas More ve eseri Ütopya, hafızalarda silinmeyen bir yer edindi. Ütopya ülkeside insanların mutlu yaşaması üzerine bir düzen kurulmuş ve politika geliştirmiştir. Gerçekten etkileyici bazen orada yaşamak isteyeceğimiz bir düzen kurulmuş. Kitabı okurken hiç sıkılmadım bilakis keyif aldım. Keyifli Okumalar...
Utopia
UtopiaThomas More · Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları · 202020,3bin okunma
249 syf.
10/10 puan verdi
·
11 günde okudu
Thomas More'un "Utopia" adlı şaheseri, Batı edebiyatının ilk sosyalist ilhamlarının muhteşem bir ifadesidir. Utopik diyarın ilgi çekici coğrafyasında dolaşırken, keşfettiğiniz detaylar sizi derinden etkileyip büyüleyecek, bazı noktalarda ise içinizde tuhaf bir rahatsızlık hissi uyandıracaktır. Ancak yazarla girişeceğiniz görünmez bir mücadelenin boşuna olacağını unutmayın. :) Bunun yerine, bu metni siyasi bir manifesto ya da kılavuz olarak değil, insancıl bir hayal gücünün kanatlarıyla süzülen bir masal gibi okumak sizi gerçek bir sanatsal doyuma ulaştıracaktır. Böylece kafanızdaki problemler çözülecek ve metin, büyüleyici bir akıcılıkla sizi sarıp sarmalayacaktır. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan edinirseniz, orijinal kitabın bitiminde, sizi asıl metinden daha geniş hacimde bir analiz bekliyor olacak. Kitabın sonuna eklenen uzun inceleme bölümünde, bu ölümsüz eserin altında yatan gizemleri, derinlikleri ve dokuları gözler önüne seren ustaca bir bakış açısı sunulmaktadır. Dolayısıyla, buradaki tüm teknik inceleme çabaları, kitabın sonundaki o geniş analizin yanında sönük kalacaktır. Ama şunu ifade etmeliyim ki, okuduğum en güzel, en sürükleyici ve huzurlu kitaplardan biriydi. İnsan hiç bitmesin, hep sürsün istiyor utopianın etkisi. Ama işte dünyanın çirkin reelliği kitap biter bitmez kendini hissettirmeye başlıyor. Birden fazla kez okunması gereken eserlerden biri bence. Hala okumakta olanlar, kıymetini bilsinler şu an içinde oldukları sürecin mükemmel tadının. Okumamış olanlar da bir an önce bu eşsiz eserin rüzgarına bıraksın bence kendini. ;)
Utopia
UtopiaThomas More · Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları · 202020,3bin okunma
250 syf.
7/10 puan verdi
·
7347 günde okudu
Thomas
Erasmus'un kankası Thomas More'un hayali istemindeki ülkeye göz atıyoruz bu kitapta.Kısa olmasına rağmen hemen sindirilemeyecek bir kitap.More'un döneminde Lord Chancellor olmaya kadar yükseldiğini, Kral'ın yasak ilişkisini desteklemediği için idama mahkum edildiğini ve son ana kadar onurunu koruduğunu -fikirlerini değiştirirse affedileceğini bilmesine rağmen yolundan geri dönmedi-biliyor muydunuz?Kısacık hemen merak edilsin diye yazıyorum, araştırılması gereken bir şahsiyet.
Utopia
UtopiaThomas More · Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları · 202020,3bin okunma
217 syf.
6/10 puan verdi
·
8 saatte okudu
Ütopya bilindiği üzere, bugün gerçekleşmesi imkânsız toplum tasarımlarıdır veya bir başka ifadeyle; tasarlayıcısı için bir ideal ya da karşı ideali temsil eden, düşünsel ve tutarlı bir toplum tasarısı anlamına gelmektedir. Yazarımızın bin beş yüzlü yıllarda kaleme aldığı bu eser aynı zamanda dönemin İngiltere'sine eleştiri niteliğindedir.
Utopia
UtopiaThomas More · Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları · 202020,3bin okunma
100 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.