Metin Özdemir, bir alıntı ekledi.
21 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Hiçbir kötülük, hiçbir kurnazlık düşünmez o, bu yüzden alay ediyorlar onunla. Hiç kurnaz değildir.

Beyaz Gemi, Cengiz AytmatovBeyaz Gemi, Cengiz Aytmatov
Musab, bir alıntı ekledi.
17 Mar 14:49 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Kurnazlık ve gizlilik denilen kutsal sanat! Senin sayende görünmez olmayı; senin sayende duyulmaz olmayı öğrenip, düşmanın kaderini elimizde tutuyoruz.

Savaş Sanatı, Sun TzuSavaş Sanatı, Sun Tzu
Melike Uzunoğlu, bir alıntı ekledi.
15 Mar 12:07 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Çevrene yaşam saç. Aldatmanın, yalan söylemenin, dolap çevirmenin, kurnazlık etmenin seni küçülteceğini, alçaltacağını, seni daha baştan güçsüz göstereceğini, kendini efendisinden daha aşağı hisseden harem kölesine benzeteceğini bilmelisin.

Anarşist Ahlak, Pyotr Kropotkin (Sayfa 77)Anarşist Ahlak, Pyotr Kropotkin (Sayfa 77)
DENİZ, bir alıntı ekledi.
12 Mar 22:30 · Kitabı okudu · 9/10 puan

"Dünyadaki bütün felaketlerin, uygunsuzlukların, bayağılıkların sebebi işte bu her şeyden evvel kendini düşünmektir. İlk bakışta insana bir kurnazlık ve akıllılık gibi görünen bu hal hakikatte aptallıktır."

Canım Aliye, Ruhum Filiz, Sabahattin AliCanım Aliye, Ruhum Filiz, Sabahattin Ali
Ersin Altıntaş, bir alıntı ekledi.
11 Mar 23:35

Şans, elmas matkaplarla çalışır ve kaderin özündeki tehlikeli kurnazlık beklenmedik bir yerde araya karışarak en sert mizaçlı olanı bilr derinden sarsar.

Cenevre Gölü'ndeki Olay, Stefan Zweig (Sayfa 32 - Stefan Zweig - Cenevre Gölündeki Olay)Cenevre Gölü'ndeki Olay, Stefan Zweig (Sayfa 32 - Stefan Zweig - Cenevre Gölündeki Olay)
Miniktosbaa, bir alıntı ekledi.
11 Mar 18:50

"Sivil hükümdarlıklar" diyebileceğimiz bu devletlerde, o mevkiye erişme için ne tamamen erdem, ne tamamen talih, fakat tercihen ılımlı
bir kurnazlık gerekir ki, bu gibi hükümdarlığa ya halkın ya da büyüklerin desteğiyle yükselindiğini söylüyorum. Halk, büyüklerin baskısına maruz kalmak istemez. Büyükler ise tam tersine
halkı hakimiyet altında tutmak ve ezmek isterler ki, her şehirde bu iki farklı eğilim (arasındaki çatışma) göze çarpar. Bu iki farklı
eğilim şu üç tip sonuçtan birini doğurur: Hükümdarlık, özgürlük,aşırı serbestlik.

Hükümdar, Niccolo MachiavelliHükümdar, Niccolo Machiavelli
Canberk Minaz, Hayvan Çiftliği'yi inceledi.
 11 Mar 02:01 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Hayvanlar üzerinden insanları anlatan ve eleştiren mükemmel bir baş yapıt.
Kitaptaki her karaktere çevremizde rastlayabiliriz.

--- Spoiler --- Spoiler --- Spoiler ---

* Bence ana karakter Napoleon değil Squealerdır. Eğer Squealer karakteri olmasaydı domuzlar diğer hayvanlara yine istediklerini yaptırırdı ama bu biraz daha zor olurdu. Çünkü Squealer ne zaman hayvanların o az olan aklı karışsa kurnazlık yapıyor, etkili bir konuşma ve sahte delillerle hayvanları kendine inanmalarını sağlıyor.

* Sorgulamadan kabul etme alışkanlığına fazlasıyla vurgu yapılmış.

* Nabza göre şerbet nasıl verilir okuyarak öğreniyorsunuz.

* Sahtecilik, iki yüzlülük ve ihanet.

Levent Kılıç, bir alıntı ekledi.
10 Mar 15:30 · Kitabı okuyor

“Kal­bi­ne sev­gi gi­re­li­den be­ri bi­raz kur­naz­lık da öğ­ren­miş­ti.”

Kırmızı ve Siyah, StendhalKırmızı ve Siyah, Stendhal
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
10 Mar 15:21 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

•Bir memleketin gençliği, aşkın irşatlarıyla Allah’a kadar götüren yolu kalp âleminde aramıyorsa, o memlekette ilk aşkın beşiği olan aile mektebi yok demektir.

İstediği kadar evliler olsun, analar ve babalar aile kuramamışlardır. O memleket gençliğini kaybetmiştir.

Bir cemaatin içinde yoksullara, sessiz sedasız hizmetten hoşlanan eller nasırlaşmışsa, yetimleri sevindiren bakışlar hırsla, velev cennet hırsıyla de olsa kararmışsa, o cemaatte din mektebi kurulmamış ve yıkılmış demektir. İstediği kadar dualar kubbeleri çınlatsın ve secdeler yerleri sarssın.

Bir şehrin insanları, kalabalığın bulanık dalgasından sık sık kaçarak kırlara, ormanlara ve akarsulara sığınıp da onlarla konuşmaktan hoşlanmıyorlarsa, o şehirde sanat mektebi açılmamış demektir.

İstediği kadar sinemalara gidilsin ve ses sahneleri havaları titretsin. Tekrar etmek gerekirse; mektep, ruha sunulacak iksirler halinde hakikatler üzerinde yapılan seçimle, alıcı gönüllerin birleştiği yerde vardır. Ticaretin kurnazlık ve cerbeze mektebi, ordunun disiplin ve itaat mektebi olduğunu biliriz.

Memuriyetin vazife ve intizam mektebi, her çeşit ağalığın zulüm ve tahakküm mesleği olduğunu da biliyoruz. Dervişlik tahammül ve kanaat mektebidir, gönülsüzlüğün mesleğidir. Devlet, mesuliyetin mektebidir.

Milli tarihimizde, Babıâli örnek bir siyaset mektebi oldu, devlet adamlarını yetiştirdi. Çekirdekten çıraklıkla yetişmeyip de demokrasinin oy oyunu ile tesadüflerle iktidara gelmek, kuvvet ve emniyet sağlayıcı, siyasi karakter sahibi bir devleti yaşatıcı olamaz.

Yarınki devlet büyükleri, bu günkü devlet mektebinin çocukları olmalıdır. Ömürlerini bir tecrübe ilmi ve bir siyasi karakter uğruna harcamaları zaruridir. Yoksa ancak siyasi kumarbaz olurlar. Devlet, macera gemisi halinde, her günün fırtınaları arasında bocalar, durur.
(Nurettin Topçu)

Türkiye'nin Maarif Davası, Nurettin TopçuTürkiye'nin Maarif Davası, Nurettin Topçu

"Kadın Hakları, Erkek Hakları, Çocuk Hakları...

Kendi şahsî fikrim; 'İnsan Hakları' desek çok daha iyi ve doğru olur!

Kadın ve çocuk erkeğe göre daha güçsüz görünse de genel geçer normlar, yerleşik yasalar ya da yazılı olmayan toplum kuralları açısından, yine de sonuç itibarıyla elinde gücü tutan bir zalimin eline düşen her kim olursa olsun; ister kadın, ister erkek ya da çocuk zulüm görmüyor mu, çektiği zulümlerden içine-yüreğine kanlı gözyaşları akıtmıyor mu?..

Zâlim adamlar olduğu gibi, zâlim kadınlar da var ve azımsanmayacak miktarda... Kadın zulmetti mi bunu erkek gibi âşikâr yapmaz üstelik! Entrikalarla yapar, erkek çoğu zaman kendisine yapılan zulmün farkında bile olmaz... Buna neden olarak, yıllarca ezilen cins olmanın getirdiği-gerektirdiği kurnazlık da diyebiliriz, kadının erkeğe oranla çok daha girift, ayrıntılı düşünen zihin yapısı da...

Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmaz da... Bu arada ömürler de cehenneme dönüyor, yazık oluyor hayatlarımıza... Kimsenin yaptığının yanına kâr kalmayacağını çok güzel açıklayan darb-ı mesellerimiz de var;

"Allah ihmâl Etmez! İmhâl Eder!.."

"Hak Teâlâ İntikâmın gene kul ile Alır!
İlm-i Ledün bilmeyen, bunu kul etti sanır..."

Kim kime zulmediyorsa bunun karşısındayım. İsterim ki insan insanca davransın! Erkek kadına, kadın erkeğe, kimse birbirine zulüm yapmasın! Örnekler çoğaltılabilir; Zengin fakire, fakir zengine, büyükler çocuklara, çocuklar birbirine, patron işçisine, işçi patronuna, memur astına, memur üstüne... Gücü o an kim eline geçirdiyse; diğerine, zulmetmesin! İnsanca davransın herkes birbirine ve içinde yaşadığımız şu âleme, hatta ötelere..."

Pol Gara

¸¸.••**••.¸¸•**•¸¸.••**••.¸¸•**•¸¸.••**••.¸¸¸¸.••**••.¸¸•**•¸¸.••**••.¸¸•**•¸¸.••**••.¸¸

"ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM

Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım!...
-Boğamazsın ki!
-Hiç olmazsa, yanımdan koğârım!
Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;
Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle!
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.
Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Zâlimin hasmıyım amma severim mazlûmu...
İrticâın şu sizin lehçede mânası bu mu?"

Mehmet Akif Ersoy
(1873 - 1936 )