Kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder. İmam Şafiî
İnsanları batıl inançlarından kurtarmak için birçok didaktik hile gerekmektedir.
Reklam
Bir gece seher vakti, uyanıkken aşikare olarak şeytan geldi ve bana; "Sen hangi mezheptensin?" diye sordu. Bende: "Ehli sünnet vel cemaat mezhebindenim" dedim. "Peki mezhebinin hak olduğuna delilin nedir? " diye sordu. Bende:"Kur'anı Kerimdir." dedim. O da: "Her mezhep sahibi haklı olduğuna dair Kuranı delil getiriyor. O halde onların haksız olup, senin haklı olduğun ne malum" dedi. Bunun üzerine, ben ona nice ayet ve hadislerle cevap verdiysemde, bir türlü def olmuyor ve bana karşılık veriyordu. Böylece uzun müddet mücadele devam etti, çok yoruldum, aciz kaldım ve yanımda duran yatağa düştüm, uzandım. O anda Mevla Teala hzleri; bu 137. ayeti hatırıma getirdi. Bende hemen yatağımdan doğrulup ona cevap olarak bunu okudum ve dedimki; "İşte bu ayeti celile nazil olduğunda ne mutezile, ne şia, ne Cebriyye, ne de Kaderiyye gibi batıl mezhepler mevcut değildi. Ancak Efendimiz (sav) ve ashabı mevcuttular ve hak üzere olanlarda ancak bunlardır." İşte bunları deyince şeytan def olup gitti. (Eğer onlar, sizin iman ettiğiniz gibi inanırlarsa mutlaka doğru yolu bulurlar. Yok, yüz çevirirlerse, büyük bir anlaşmazlık ve derin bir çıkmaza saplanmış olurlar. Onlara karşı Allah sana kafi gelecektir. O, işiten ve bilendir.) (Bakara Suresi 137) -Mahmud Ustaosmanoğlu (k.s) / Efendi Hazretlerimizin Sohbetleri 3
Neden geri kaldık
Yıllarca batının bâtıl izinde Koşup gitmek bizi geride koydu Düşmanları düşmanların dizinde Taklit etmek bizi geride koydu...
Sayfa 92 - Kadim YayınlarıKitabı okudu
Tüm psikolojik sorunları mümkün olduğunca ayrıntılı şekilde inceleme amacında olan bir topluluğun sekreteri olarak, dünyada, kaynağında hakikat taşımayan hiçbir ‘batıl inanışın’ olmadığını kanıtlamak istiyorum. Teozofik Topluluğumuz, bu Hakikat uğruna kendisini ‘Çağdaş Materyalist Bilimlerle Tatmin Olmayanların Topluluğu’ olarak adlandırmalıydı. Bizler günümüzün çirkin materyalizmine, aynı zamanda da ölülerin ‘ruhlarına’ ve bizim dünyamız ile Ötesi arasındaki doğrudan iletişimlere olan inanışlar gibi duygusallığın dar çerçevesi ile fazlasıyla sınırlandırılan mantıksız inançlara karşı duran canlı bir protestoyuz.
Sayfa 156 - Mitra YayınlarıKitabı okudu
Büyü, cadıcılık, durugörü, kötü ve iyi ruhların tezahürleri konusunda Latinler, Slavlar ve Arilerle; Turancılar ise Samilerle aynı inanışları paylaşmaktadırlar. İnanışlarda ‘özdeşlik’ vardır. Bu özdeşlik, göreceli manada değil, terimin tam gerçek manası ile vardır. Yalnızca ‘batıl inanış’ yoktur; yasaları, değişmez formülleri ve değişmeyen uygulamaları olan uluslararası bir bilim vardır.
Sayfa 158 - Mitra YayınlarıKitabı okudu
Reklam
144 syf.
·
Puan vermedi
·
9 günde okudu
Scooby Doo'nun atası olan bir eser: Gulyabani
Gulyabani karakterini her ne kadar çoğumuz Süt Kardeşler filminden biliyor olsak ta bu kitaptaki gulyabani başka bir gulyabani. Kitap, vakti zamanında bir köşkte hizmetli olarak çalışmaya başlayan Muhsine'nin ve diğer köşk sakinlerinin başından geçen paranormal olaylar ekseninde gelişmektedir. Köşkte eksik olmayan cinlerin, perilerin, yaratıkların yanı sıra bunların efendisi olan Ahu Baba yada bilinen diğer adıyla (esere adını veren) Gulyabani karakteri ön plana çıkmaktadır. Yer yer kitabı okurken gerilsem de (genellikle geceleri odamda yalnızken) güzel ve farklı bir okuma deneyimi oldu benim için. Eser genel olarak okuyucuya çıkar uğruna Anadolu kültürüne ait batıl inançlarla insanların nasıl kandırıldığını anlatmakta ve batıl inançların hayal ürünü olduğunu tezini savunmaktadır.
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Gulyabani
Gulyabani
Gulyabani
GulyabaniHüseyin Rahmi Gürpınar · Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları · 201910bin okunma
"Şuurun kovuklarında akla dil çıkaran batıl inançlar yaşar. Çürük diş gibi çıkarıp atılması güç inançlar. Şuurun kovuğunda akla nanik yapan bu batıl inançları kulaklarından yakalayıp aydınlığa çıkarmak zor."
... "hak" gelmeden "batıl" gitmez.
Sayfa 65 - Türkiye Diyanet Vakfı YayınlarıKitabı okuyor
Korku batıl inançların ana kaynağıdır, aynı zamanda zalimliğin de ana kaynaklarından biridir.
Reklam
Batıllar; değerli mi? Üstün mü? Yararlı mı? Hürmet mi gösterilmeli batıl akımlara? Daha saygının tanımı hakkında en ufak bilgisi olmayan insanlara iletilir. Vesselam...
Aktin unsur ve şartların yokluğu
Unsur ve şartların yokluğu, önem derecelerine göre kimi zaman bir sözleşmeyi hiç kurulmamış gibi yok hükmüne (batıl); kimi zaman da sakat bir şekilde doğmuş (fasit) hale getirir.
Sayfa 24 - 9.Bir sözleşmenin unsurları nelerdir?Kitabı okuyor
Özünü hakiki dinden almayan animist ya da birtakım batıl dinlere mensup insanların tabiat olaylarının iç yüzünü kavrama noksanlığından dolayı garip inançlara yönelmeleri mümkündür. Ancak ilahi kökenli dinlerde bu türden batıl anlayışlar söz konusu değildir
21.yy'da değişen pek bir şey yok gibi.
İnsanoğlu yirminci yüzyılda yaşamakta; çoğu insanın beyniyse hala Taş Çağı'nda yaşıyor. İnsanların büyük çoğunluğu bağımsız olma, akılcı, nesnel olma olgunluğuna henüz erişemedi. İnsanoğlu...yetkeye, paraya, egemen devlete, ulusa tapıyor; öte yanda insan ırkının büyük tinsel liderlerinin, Budha'nın, pey­gamberlerin, Sokrates'in, İsa'nın, Muhammed'in öğretilerine sahte bir bağlılık gösteriyor - bu öğretileri bir batıl inançlar ve putperestlik ormanına dönüştürmüş bulunuyor.
Sayfa 15 - Say Yayınları.
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.