Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı

8,4/10  (5 Oy) · 
23 okunma  · 
5 beğeni  · 
682 gösterim
Batı ve İslam; iki kültür ve tefekkürün arasındaki farklar nelerdir? Batı dünyası hakkında azgelişmiş ülkelere hangi yanıltıcı imajlar verilmektedir? Türkiye'de Batı ve Batılılaşma konusu, çağdaşlık ve bilimsellik gibi kavramlardan anlaşılması gerekenler relerdir? Batı uygarlığının paradoksları ve İslam'dan beklediği yardımlar hangileridir? Düşünce ve edebiyat dünyamızın önde gelen imzalarından Rasim Özdenören, insanımız için özellikle bu dönemde yeniden incelenip düşünülmesi gereken bu ve benzeri bir çok önemli konuyu büyük bir yetkinlikle tartışmaya açıyor.
(Arka Kapak)
Afra 
 05 Nis 15:30 · Kitabı okudu · 4 günde · 10/10 puan

Rasim Özdenören bu eserinde diğer kitaplarında olduğu gibi denemeler şeklinde değişik konulara değinmiş, genelde Batı'yı ele almış ve karşılaştırmalarda bulunmuş.Eserin içeriğine dair bir kaç konu başlığı saymak gerekirse, bunlar;

-İnsanın Konumu
-Batıya Bakış
-Türkiye de Batılaşmanın Yüzleri v.b

Kübra 
04 Ara 2014 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Çok güzel bir kitap, mutlaka bilhassa gençlerin okuması gereken bir kitap. Tespit İslam diye geçse de bence çok farklı görüşlerde insanın hayretle okuyabileceği bir kitap. Bildik şeylere dahi öyle bir yerden bakmış ki Özdenören, okurken loblarım gülümsedi :)

Batılılaşma sürecine bütüncül bir yaklaşım. 'Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye düşünmek ne kadar doğru? Her halükarda yumurta kırılmış olacağına göre...' Katılmamak ne mümkün.

Kitaptan 11 Alıntı

Afra 
05 Nis 01:28 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Bir yanlışın herkes tarafından benimsenmiş olması o yanlışı yanlış olmaktan çıkartmaz.

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 26 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 26 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)
Afra 
05 Nis 14:59 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

İmam Rabbani'ye: ''Bize bir keramet göster'' derler. O da, bir kaç adım atar ve: ''İşte yürüyorum'' der.

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 197 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 197 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)
Afra 
05 Nis 01:14 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Bugün, Müslüman kalabalıkların içinde bulunduğu durum ilginçtir. Onlar, saf bir İslami zihinle donanmış değiller, onlar açıkça inkardan ve küfürden yana oylarını vermiş de değiller; tersine Müslüman olduklarını ve böyle kalma arzusunda olduklarını söylüyorlar; böyle olunca da dinin ölçülerine göre, kimse aksini iddia edemez. Fakat bu Müslüman aynı zamanda, Batı uygarlığının kendisinine telkin ettiği zihniyeti benimseme durumunda kalmıştır.

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 15 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 15 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)
Afra 
05 Nis 14:00 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Fransız düşünür Rene Dumont insan için ‘’çılgın tür’’ deyimini kullanıyor. Ve şunları ekliyor: ‘’Çılgın tür dememizin nedeni, insanoğlunun hem kendinin hem de tüm canlının yokolması sonucunu doğuracak olan şeyleri kendi elleriyle hazırlamasıdır.’’

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 175 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 175 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)
Afra 
05 Nis 14:53 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Sartre
Bence kültürlü insan dünyada ki durumunu anlamasına yarayan bilgiyi ve yolları edinmiş olan insandır.

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 193 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 193 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)
Afra 
05 Nis 01:41 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Bir takım kavramların ikonlaştırılması suretiyle onların dokunulmazlıklarına sığınarak bir toplumun hayat tarzını, alışkanlıklarını değiştirmeye kalkışmak çağdaşlaşma değildir. Zorbalaşmanın yumuşatılmış adıdır.

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 139 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 139 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)
Afra 
05 Nis 13:52 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Halen dünyaya hakim kılınan üretim mekanizmasında, ihtiyaç duymadığınız bir mal, önce sizin için ihtiyaç haline getiriliyor, bunun için bilim adına her türlü şarlatanlık kullanılıyor; o şey sizin için ihtiyaç haline getirilince onunla ilgili bir kurumsallaşma ortaya çıkıyor, neticede insanlar o kurumların esiri haline getiriliyor. Bu husus kapitalizmin elementer iktisat kitaplarında: ''Her arz kendi iktisadını doğurur'' diye ''bilimsel'' kalıplara dökülüyor, bir vecize ve bir kaide halinde.

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 146 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 146 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)
Afra 
05 Nis 01:09 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Bugün çoğu Müslümanlar kendi tarihlerini, hatta dinlerini bile Batı'nın tuttuğu aynadan seyrediyorlar.Batı'nın tuttuğu aynanın her şeyi ''nesnel'' olarak yansıtacağı hususundaki kör inanç, Müslümanları bu aynaya bakıp da kendini ''barbar'' olarak gören, böylece Müslüman olduğundan utanç duyan insanlar haline getirmiştir.

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 11 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 11 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)
Afra 
05 Nis 01:33 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

...açlık tehlikesinden bahsedilirken bunun sebebini ''nüfus fazlası''na bağlamak suretiyle doğumun kontrol altına alınması önerisi ve uygulaması bir çözüm yolu mudur ?

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 59 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 59 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)
Afra 
05 Nis 14:09 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Teknik buluşlar, teknoloji kendi başına ne iyidir, ne kötü. Önemli olan, bu buluşların kullanılma alanını tayin edebilmektir. Bunu tayin edecek olansa o toplumun kültürüdür.

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 177 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Rasim Özdenören (Sayfa 177 - İz Yayıncılık - 2. Baskı)
2 /