zeliha kalay, bir alıntı ekledi.
04 Tem 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Osmanlı imparatorluğunun yıkılması ile sadece müslüman türkler değil araplar Kürtler boşnaklar arnavutlar gürültü çerkesler pomaklar lazlar rumlar ermeniler yahudiler adetler nasturiler süryaniler keldaniler dürziler ve yezidiler de son imparatorluklarını kaybettiler

100 Soruda 1. Dünya Savaşı, Ali Satan100 Soruda 1. Dünya Savaşı, Ali Satan
Eyüp Tatar, bir alıntı ekledi.
25 Haz 2017

Söylendiğine göre bu ilim (felsefe) eskiden Irak halkı olan Keldaniler arasında mevuttu. Onlardan Mısır halkına geçmiş, oradan Yunanlılara intikal etmiş, Süryaniler ve daha sonra Araplar’a geçinceye kadar onlarda kalmıştır. Bu ilmin içerdiği her şey Yunan dilinde, daha sonra Süryanice, nihayet Arapçada ifade edilmiştir. Bu ilme sahip olan Yunanlılar onu “hakiki hikmet” ve “en yüksek hikmet” diye adlandırırlar ve onun elde edilmesine ilim, onunla ilgili zihin durumuna ise felsefe derlerdi. Bununla en yüksek hikmeti arama ve sevmeyi kastederlerdi. Onu elde edebe filozof derler ve bununla da en yüksek hikmeti seven ve onu arayanı kastederlerdi. Onlar en yüksek hikmetin kuvve halinde bütün erdemleri içerdiğine inanırlar ve onu ilimlerin ilmi, ilimlerin anası, hikmetlerin hikmeti ve sanatların sanatı diye adlandırırlardı. Bununla da bütün sanatları içine alan sanatı, bütün erdemleri içine alan erdemi, bütün hikmetleri içine alan hikmeti kastederlerdi.

Mutluluğun Kazanılması, FarabiMutluluğun Kazanılması, Farabi
Violin_, bir alıntı ekledi.
02 Haz 2017 · Kitabı okumayı düşünüyor

Keldaniler
"Mezopotamya topraklarında yüzyıllar önce yaşamışlardı. Arbeles, Ninova, Cutha, Sipara ve Ur gibi şehirlerde çağlarının en ileri medeniyetini kurmuşlar, felsefeyi, ölçü birimlerini, geometriyi ve takvimi ilk onlar icat etmişlerdi. Bir çemberi 360 dereceye ayıran ilk onlardı."

Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk, İskender PalaBabil'de Ölüm İstanbul'da Aşk, İskender Pala
Esra'nın Dünyası, bir alıntı ekledi.
 06 Şub 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 6/10 puan

Abdülhamit rejimi devrilmişti, hürriyet gelmişti. Osmanlı fikriyatına hala büyük bir saygı vardı. Çünkü Osmanlı Hanedanı bir semboldü ve bütün dinlerin, mezheplerin ve kavimlerin devletiydi. Ermeniler, Rumlar, Süryaniler, Keldaniler, Türkler, Kürtler ve Kızılbaşlar için Osmanlı aynı sadakati temsil ediyordu. Hristiyan ve Müslümanlar için Osmanlı ortak devletin adıydı. Güven ve huzuru ifade ediyordu. Meşrutiyetin ilanıyla istibdat rejimi yıkılmış ve hürriyet gelmişti. Artık bütün Osmanlı tebaası hürriyet içinde kardeşce yaşayacaktı.

Tehcir Günlerinde Aşk, Ergün Yıldırım (Sayfa 27)Tehcir Günlerinde Aşk, Ergün Yıldırım (Sayfa 27)