Adı:
Felsefenin Tesellisi
Baskı tarihi:
Ocak 2004
Sayfa sayısı:
309
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755702067
Kitabın türü:
Orijinal adı:
The Consolations Of Philosophy
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sel Yayıncılık
Alain de Botton, Felsefenin Tesellisi'nde günlük yaşamın bize en çok acı veren sorunları için rahatlıkla felsefeye başvurabileceğimizi kanıtlıyor, bütün zamanların en büyük düşünürlerini seçip, bu dahilerin yazdıkları arasında günlük yaşama ilişkin bilgece yaklaşımları bir araya getiriyor. Felsefe ile edebiyat aynı potada erirken ortaya şaşırtıcı derecede espirili, ama aynı zamanda rahatlatıcı bir yapıt çıkıyor.

Kitabı altı bölüme ayıran yazar, her bölümde bir filozofun yaşamından ve yazdıklarından yola çıkarak ayrı bir sorunu ele alıyor. Toplum tarafından kabul görmemenin tesellisini Sokrates'te, yeterince paraya sahip olmamanın tesellisini Epikuros'ta, düşkırıklığı yaşamanın tesellisini Seneca'da, kendini yetersiz hissetmenin tesellisini Montaigne'de, kırık bir kalbin tesellisini ise Schopenhauer'da buluyor. Başkalarının yaşantısını kıskanarak acı çekenlere Nietzsche'yi öneriyor.

Her satırı zekice söylenmiş sözlerle dolu bu kitap, hem gündelik yaşamımızda kendimizi daha iyi hissetmemizi, hem de bilgelik üzerine yeniden düşünmemizi sağlıyor.
309 syf.
·7 günde·Beğendi·9/10
Kitap fuarından tavsiye üzerine aldığım yaklaşık iki yıldır kitaplığımda bekleyen okumaya yeni fırsat bulabildiğim bu güzel deneme-inceleme kitabı, birey olarak içimizde yaşadığımız sıkıntıların felsefe tarafından açıklanması, genel kabul gören inanç ve davranışların bir nevi antitezi.

Kitap altı bölümden oluşuyor ve altı ayrı yaşamsal sorun Sokrates, Epikuros, Seneca, Montaigne, Schopenhauer ve en son Nietzche’nin düşüncelerinden yola çıkılarak açıklanıyor. Sırasıyla; toplum tarafından kabul görmemek, yeterince paraya sahip olamamak, düş kırıklığı yaşamak, kendini yetersiz hissetmek, kırık bir kalp ve zorluklarla yaşamak şeklinde ele alınan bu sorunlar herkesin bir şekilde kendini içinde bulduğu sorunlardan. Yüzyıllardır süregelen bu problemlerin tesellilerini ünlü düşünürlerden bulmaya çalışmak -ya da bazen bulamayıp sadece sorgulamak- kitabın akıp gitmesini sağlıyor. Konu üzerinde ilerlerken verilen kitap tavsiyeleri, antik dönemle ilgili bilgi aktarımları ve anlatımın içinde bunların görsellerle desteklenmesi de kitabı çok keyifli hale getiren unsurları oluşturuyor.

Yazar, filozofların hayatlarından öğretilerine savunduğu görüşlerden karşısında durduğu görüşlere kadar değinmiş ve dili oldukça başarılı. Doğru ve yanlış bilinen konuların, sorgulanması gereken düşüncelerin, felsefenin, sanat bilgilerinin, biyografinin iç içe olduğu ve içinde bulunduğumuz günlük sorunların tüm bunlarla bir araya getirildiği, kitabı size tavsiye edecek kişiye teşekkürlerinizi rahatlıkla sunabileceğiniz bir eser.

Keyifli okumalar.
309 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10
Felsefenin Tesellisi, Alain de Botton'ın, düşünce ve zihin dünyamıza yön vermiş en önemli altı filozofun yaşamını ve felsefi görüşlerini ele aldığı eseridir. Botton bu eserinde, günlük yaşamımızda sıklıkla karşımıza çıkan evrensel sorunlara, filozofların nasıl çözüm getirdiğini okuyucuya aktarmaktadır.
Sokrates, insanların doğru diye bildikleri bilgilerin yanlış olduğunu; Epikuros, mutlu olmak için ne gerektiği ve dostluğun önemini; Seneca, yaşamımızda sıklıkla başımıza gelen düşkırıklıklarıyla nasıl başedeceğimizi; Montaigne, bilgeliğin bilgiden üstün olduğunu; Schopenhauer, yaşam iradesinin insanların yaşamında ne kadar etkili olduğunu ve Nietzsche, acı ve zorluklardan kaçınmak yerine onları yenebilmeyi bize göstermeye çalışmaktadır.
Felsefenin Tesellisi, rahat ve akıcı bir anlatımın yanısıra; günlük yaşamımızda karşımıza çıkan sorunlarla nasıl başa çıkacağımızı felsefi açıdan bize aktardığından kesinle okunmaya değer bir eser olarak ele alınmalıdır...
309 syf.
·6 günde·Beğendi·8/10
Kitap altı bölümden oluşuyor. Toplum tarafından kabul görmemenin tesellisi (Sokrates), yeterince paraya sahip olmamanın tesellisi (Epikuros), düş kırıklığı yaşamanın tesellisi Seneca), kendini yetersiz hissetmenin tesellisi (Montaigne), kırık bir kalbin tesellisi (Schopenhauer), zorluklar yaşamanın tesellisi (Nietzche).

Hepsi birbirinden güzel bölümlerdi ama içlerinden bir tanesinin fikirlerine ısınamadım. Sevgili Schopenhaur. Okurken biraz sinirlerimi zıplattı. Bence kalbinin kırılmasının suçunu biraz kendinde aramalıymış. Hep kadınları suçlayarak nereye varılır ki? Kırık bir kalbin tesellisi bölümü pek sevmememde yazarın da rolü var. Sanki Vikipedi’den filozofun hayatını araştırıp kesip biçip kitaba koymuş gibiydi. Okuma tempomu düşürdü bu bölüm. Ama diğer bölümler şahane olmuş. Felsefe ile ilgili bu kadar rahat bir okuma yapacağımı beklemiyordum. Filozofların hayatlarını anlatırken çeşitli sorunlara değinilmesi, filozofların sözlerinin ayrı punto ile yazılıp konuyla bağdaştırılması çok başarılı olmuş. Kitaptaki görseller de çok yerinde kullanılmıştı.

Altını çizmeden duramadığım, okurken belgesel izliyormuş ya da bir arkadaşımla sohbet ediyormuş gibi olduğum bir okuma oldu. Filozofların hayatlarını da öğrenmiş oldum o ayrı güzel nokta

Kitabı @ALPons0 deyimiyle özetleyecek olursam “Bu kitap küçük bi kültür hapı gibi, gel diyor senle felsefe yapalım kim ne yapmış tanıyalım.”

Keyifli, felsefeli günler herkese ‍️

https://www.instagram.com/...;igshid=nrfh1nsljni8
309 syf.
·14 günde·8/10
Felsefe’nin Tesellisi, gündelik yaşantılarımızda karşılaştığımız olayların filozofların bakış açısıyla yorumlandığı, genel olarak dili ağır olan felsefe kitaplarına karşı, gayet anlaşılır ve akıcı olarak yazılmış felsefi bir kitap.
Kitap altı bölümden oluşuyor. Toplum tarafından kabul görmemenin tesellisi (Sokrates), yeterince paraya sahip olmamamanın tesellisi (Epikuros), düş kırıklığı yaşamanın tesellisi (Seneca), kendini yetersiz hissetmenin tesellisi (Montaigne), kırık bir kalbin tesellisi (Schopenhauer), zorluklar yaşamanın tesellisi (Nietzche).
Her bir bölümde filozof ve düşünürlerin, hayatın olumsuzluklarını birer teselli olarak gördükleri göze çarpıyor. Filozofların olaylar karşısındaki rasyonel tutum ve davranışları, çözümlemeleri, okurken hayran bıraktıracak nitelikte.
“Toplum tarafından kabul görmemenin tesellisi” bölümünde Sokrates’te, dik duruşun, kararlılığın resmini görüyoruz. Sokrates, toplumun baskılarına rağmen sürüye katılmamıştır. Kitle psikolojisine göre hareket etmemiş ve toplumsal doğruları sorgulamıştır. Her ne kadar baskı görüp, toplumun karşısında yer alsa da, bildiklerinden ödün vermemiştir. Sokrates bu bölümde, haklı olduğuna inandığımız düşüncelerin, başkasının onayına ihtiyaç duymadan arkasında durabileceğimizi bize gösterir.
“Yeterince Paraya Sahip Olmamanın Tesellisi” bölümünde Epikuros’u okurken, insanın yanlış hazlara nasıl yöneltildiğini görüyoruz. Epikuros burada, para kazanmanın, her şeyi çözeceği ve insanı mutlu edeceği yanılgısına cevaplar vermiştir. Pahalı şeylerin bize mutluluk getirmediği ve onların sadece, kaynağını bilmediğimiz sorunlarımıza geçici çözümler bulduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, Epikuros bu bölümde dostluğa değinmiştir. Gerçek dostluk ve özgürlüğe parayla ulaşılmadığını söylemiştir.
Seneca, “Düş Kırıklığı Yaşamanın Tesellisi” bölümünde: Kendi hayatı üzerinden bizlere dersler vermiştir. Düşünür ve aynı zamanda devlet adamı olan Seneca, doğaya bakarak huzur buluyordu. Çünkü doğada olanlar, gerçekliğin ta kendisiydi ve bize bazı şeyleri değiştiremeyeceğimizi gösteriyordu. Buradan çıkaracağımız dersler; hayatın hep olumlu gideceğine dair bir beklentide olmamaktır. Düş kırıklığı yaşamamak için beklentilerimizin en aza indirgeyerek, hayatın kötü taraflarını da görebileceğimize inanmak ve hazırlıklı olmaktır
Montaigne, “Kendini Yetersiz Hissetmenin Tesellisi” bölümünde, akıl ile kendini Tanrı seviyesinde görenlere karşı sert eleştirilerde bulunmuştur. Akıl, mutluluktan çok azap getiriyorsa, sükunetimizi bozuyorsa ne işimize yarıyor gibi sorular sormuştur. Montaigne’nin değindiği bir diğer önemli nokta, insanın, gerçek bilgeliğe giden yolda, benliğiyle barışık olması ve doğuştan gelen özelliklerini olduğu gibi kabul etmesidir. Sözgelimi, kendi zorunluluklarını başkalarının standartlarına uydurmaya çalışmasının doğru olmadığını söylemiştir. Denemeler kitabında da belirttiği gibi: “Her insanda, insanlığın bütün halleri vardır.”
Schopenhaur’in “Kırık Bir Kalbin Tesellisi” bölümüne geldiğimizde burada, aşk adamı bir filozof olan Schopenhauer’in aşka bakış açısını görüyoruz. Schopenhauer, aşkı evrimsel bir görüşe dayandırarak yorumlamıştır. Her insanın kendinde eksik olana ilgi duyması ve birlikteliklerde amacın türün devamını sağlamak olduğu görüşünü ortaya koymuştur. Schopenhauer, insan davranışlarının aşk konusunda tamamen bilinçdışı olduğunu ve yaşam iradesi denilen kavram tarafından yönetildiğini düşünür.
Son bölüm olan, “Zorluklar Yaşamanın Tesellisi” bölümünde Nietzche, hakikate ulaşırken yaptığımız çabaların boşa gitmediği ve bir gün bize yarar sağlayacağını söylemiştir. Yaşamda tatmin olmamızın yolunun, acı ve zorluklardan kaçmak yerine, daha iyiye ulaşmamız için onları birer basamak olarak görmemizin daha mantıklı bir seçim olduğunu vurgular.
309 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10
Üniversitede bir hocamızın vizeye dahil etmesiyle elime geçen bir kitap. İlk başta aman aman bir felsefe içeriğinin olduğunu düşünmüş ve yanılmıştım :)
O kadar şahane ve herkesin anlayabileceği günlük bir dil kullanılmış ki şahaneydi.
Her bölümde başka bir felsefik görüşü ele almış yazarımız. Gelgelelim Montaigne ve Schopenhauer bölümleri harikaydı :)
309 syf.
Kitap farklı bölümlerde yaşadığımız farklı sorunlara değiniyor. Düşkırıklığının tesellisi, toplum tarafından kabul görmemenin tesellisi, kendini yetersiz hissetmenin tesellisi gibi. Bu sorunlarla Sokrates, Seneca, Nietzsche, Montaigne gibi filozofların yaşamından örnekler vererek, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini anlatıyor.
Felsefeye ilgisi olanlar için gayet açık, akıcı bir kitap.
309 syf.
Kitap felsefenin yapıtaşlarını oluşturan 6 farklı filozofun yaşamından yola çıkıyor. elbette felsefe bu 6 kişiden ibaret değil. alain de botton günlük dile şimdi ve burada ilkesine göre uyarlayarak okuyucuyu sıkmadan esprili zekice kalemini kullanıp bize sunmuş keyif alarak okuduğum kitaplardan öneririm :)
309 syf.
·14 günde·Beğendi·8/10
Yaşamımız da bizleri en çok sıkıntıya soktuğunu dusundugu 6 ayrı konuyu; filozoflar ve hayatından örnekler alarak 6 ayrı başlık altında toplamış. Felsefe adamlarının düşüncelerini toparlayıp zamanına gore irdeleyip, cok güzel bir şekilde kaleme alınmış.

-Toplum tarafından kabul gormemenin tesellisini Sokrates'le;
-Yeterince paraya sahip olamamanın tesellisini Epikuros'le
-Düş kırıklığı yaşamanın tesellisini Seneca'yla
- Kendini yetersiz hissetmesini tesellisini Montaigne'le
- Kırık bir kalbin tesellisini Schopenhauer'la
- Zorluklar yaşamanın tesellisini Nietzsche'yle örneklendirmiş.
309 syf.
6 bölüm halinde ver her bir bölümde bir filozofun ortaya koyduğu değerlerden söz eden ve sorunları felsefi açıdan çözmeye yönlendiren bir kitap. Zaman zaman eglence de mevcut. Benim en sevdiğim bölüm Sokrates'in olduğu bölümdü. Belki de onu zaten çok sevmemden kaynaklanıyor. Zaman zaman sıkabiliyor ama hemen ilgi çekecek bir konu ortaya çıkıyor.
309 syf.
·Beğendi·9/10
Tek kelime ile mükemmel kitap. Seneca ve Schopenhauer üzerinde çok güzel durulmuş, çeviri de gayet iyi.

Kitabın temel amacı gündelik yaşadığımız olayları filozofların bakış açısıyla yorumlamak ve daha güçlü bir ben yaratmak. Kişisel gelişim kitabı değil bu, düşüncelerinize farklı bir boyut katan kitap.

Sokrates, Epikuros, Montaigne, Schopenhauer ve Nietzsche'den hayata dair şeyler öğrendiğimiz bir derleme ve belirli noktalarda yazar Botton'un da eklemeleri ile süslenmiş bir kitap. Okunmasını kesinlikle tavsiye derim, üstelik yazarın, Schopenhauer'e eklemeleri ile, Schopenhauer'e çok daha farklı bakabileceğiniz bir eser.
309 syf.
·8/10
Alain de Botton'un okuduğum ikinci kitabı ve ilk kitabına göre çok daha iyi olduğunu söyleyerek incelememe başlamak istiyorum.
Yazar kitabı 6 bölüme ayırarak saygın filozoflarının hayat hikayeleri ve alıntılarıyla onların dilinden anlatmış.
Günlük hayatta yaşadığımız sıkıntıların sadece bize özgü olmadığını, herkesin yaşadığını hatta yüzyıllar öncesinde ünlü filozoflar tarafından da yaşanıp yazılmış olduğunu hissettiriyor ve bu sıkıntılarla nasıl başa çıkmamız gerektiğini de söylemeden geçmiyor :) Benim en çok beğendiğim bölüm Schopenhauer ve Nietzsche tarafından anlatılan bölümler oldu. Schopenhauer hayatın mutsuzluklarla dolu olduğunu mutlu olmak için çabalayarak hayatı zorlaştırdığımızı söylerken; Nietzsche ise hayatın zorluklarını, acılarını çekmeliyiz bunlardan hoşnutsuzluk duymamalıyız bizi başarıya mutluluğa götürecek olan bunlardır telkinlerinde bulunuyor. Yazarın iki filozofu arka arkaya vermesi ikisini de oku tarafını seç gibi geldi :) Genel olarak kitabı beğendim felsefeye giriş kitabı tarzında akıcı bir üslubu var. Felsefeyi sevenler ve felsefe okumaya başlamak isteyenler okuyabilir :)
309 syf.
·8 günde·Beğendi·10/10
Kitap aslında yaşadığımız sorunları dünyada ünlenmiş filozofların ; felsefeleri veya fikirleriyle bize yaşadığımız dünyayı farklı yollarla kabullenebileceğimizi de gösteriyor. Bir çeşit kişisel gelişim kitabı gibi de ele alınabilir aslında. Çünkü yaşama sanatını anlayan insan en çok gelişmiş insan değil midir?
En kısa zamanda Nietzsche'nin kitaplarını okumayı not aldım çünkü beni en çok düşündüren felsefe onun felsefesi oldu.
Sokrates bilgiyi düşünceden üstün tutar; çünkü bilgi sahibi olmak yalnızca bir şeyin niçin doğru olduğunu bilmek değil, aynı zamanda öteki seçeneklerin niçin yanlış olduğunu da bilmek demektir.
Alain de Botton
Sayfa 33 - Sel Yayıncılık, 16. baskı
Bazen karşımdaki kadın ve erkeklerle, küçük bir kızın oyuncak bebeğiyle konuştuğu gibi konuşuyorum. Küçük kız oyuncak bebeğin kendisini anlamadığını bilir, yine de bilinçli bir biçimde kendini aldatarak iletişim kurmanın keyfini yaşamaya çalışır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Felsefenin Tesellisi
Baskı tarihi:
Ocak 2004
Sayfa sayısı:
309
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755702067
Kitabın türü:
Orijinal adı:
The Consolations Of Philosophy
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sel Yayıncılık
Alain de Botton, Felsefenin Tesellisi'nde günlük yaşamın bize en çok acı veren sorunları için rahatlıkla felsefeye başvurabileceğimizi kanıtlıyor, bütün zamanların en büyük düşünürlerini seçip, bu dahilerin yazdıkları arasında günlük yaşama ilişkin bilgece yaklaşımları bir araya getiriyor. Felsefe ile edebiyat aynı potada erirken ortaya şaşırtıcı derecede espirili, ama aynı zamanda rahatlatıcı bir yapıt çıkıyor.

Kitabı altı bölüme ayıran yazar, her bölümde bir filozofun yaşamından ve yazdıklarından yola çıkarak ayrı bir sorunu ele alıyor. Toplum tarafından kabul görmemenin tesellisini Sokrates'te, yeterince paraya sahip olmamanın tesellisini Epikuros'ta, düşkırıklığı yaşamanın tesellisini Seneca'da, kendini yetersiz hissetmenin tesellisini Montaigne'de, kırık bir kalbin tesellisini ise Schopenhauer'da buluyor. Başkalarının yaşantısını kıskanarak acı çekenlere Nietzsche'yi öneriyor.

Her satırı zekice söylenmiş sözlerle dolu bu kitap, hem gündelik yaşamımızda kendimizi daha iyi hissetmemizi, hem de bilgelik üzerine yeniden düşünmemizi sağlıyor.

Kitabı okuyanlar 1.100 okur

  • Hasan Hüseyin Varol
  • Aylola
  • Bekir ÇAVUŞ
  • cann
  • Buket Gözüm
  • Hilal Şengül
  • Sinem Fidan
  • Lale Özyurt
  • Pelin Güler
  • Irmak Kaysudu

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%6.3
14-17 Yaş
%3.6
18-24 Yaş
%16.2
25-34 Yaş
%36
35-44 Yaş
%25.2
45-54 Yaş
%10.8
55-64 Yaş
%0.9
65+ Yaş
%0.9

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%55.4
Erkek
%44.6

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%28 (108)
9
%29.8 (115)
8
%25.6 (99)
7
%10.6 (41)
6
%3.9 (15)
5
%1 (4)
4
%0.3 (1)
3
%0
2
%0.3 (1)
1
%0.5 (2)

Kitabın sıralamaları