• 334 syf.
  ·11 günde·Beğendi·10/10
  Târihî romanlara öteden beri ilgim var, bir de Solmaz Kâmuran’ın akıcı üslûbu olunca bu romanı okumak müthiş bir keyif oldu. İbrahim Müteferrika’nın hayatı, uzun yıllar özenle emek harcayan mahâretli yazarımız tarafından mükemmel şekilde anlatılıyor.

  Yazarın dediği gibi: “Türkiye'de roman okumak o kadar da bilinen bir şey değil. Okuyucu her şeyi gerçekmiş gibi algılıyor.” Algılanmayacak gibi de değil ama… Hem de yazarın “Öte yandan tarihçiler de çok hassas, hemen itirazlar geliyor. Ben de, öyle bir kurgu yapayım ki bunun roman olduğunu daima hatırlatayım; hatta kitabın sonunda bunu özellikle vurgulayayım istedim.” demesine rağmen; romanın ekseni zaten gerçek, kurgu da mükemmel olunca gene de unutuyorsunuz roman okuduğunuzu, bir de roman olduğunu daima hatırlatmasaydı yazarımız ne olurdu kim bilir…

  Ayrıca hakîkî bildiğimiz hayâl, rüyâ sandığımız da gerçek olamaz mı? Hayâli, gerçeği kim bilebilir?

  “Ben tarihçi değilim, gerçek olaylardan yola çıkarak târihî bir kişiliğin hayatını kurguladım.” diyor ya bakın bunu ne güzel yapmış ki romanın merkezi sorulsa, budur derim:

  “O akşam eve gittiğimde sessiz odamda, kandilin ölgün ışığında saatlerce oturup matbaanın benim için neden bu kadar önemli olduğunu düşündüm, sadece kitap basmak için miydi bunca gayretim, bu kadar zamandır gerçekten de herkesin okuyup bilgilenmesi için mi tutuşmuştum acaba…

  Neydim ben, insanları düzeltmek üzere dünyaya gelmiş bir ahir zaman peygamberi mi, ilahî bilgilerini paylaşmak için kendini yollara vurmuş meczup bir keşiş mi, yoksa bilginin ışığının barış ve mutluluk getireceğine yürekten inanan bir budala mı? Hayatımı niçin kitapların nuruyla aydınlatmayı seçmiştim ve neden bu nuru herkesin fark etmesi için çırpınıyordum.

  Galiba insanları sandığımdan daha fazla seviyordum, onların iktidar sahiplerinin ya da iktidar peşindekilerin hırslarına kurban olmaları korkunçtu. İnsan, barış ve huzura uzanan geleceğe ancak âlimlerin ve ilmin rehberliğinde ulaşabilirdi. Geçmişi öğrenmek ve doğru tahlil edebilmek o güvenli geleceğe uzanan en emin yoldu. Tarih, coğrafya, felsefe, hendese, astronomi ve halka yabancı gelen diğer ilimler bir avuç adamın sahibi olduğu bir hazine olmaktan çıkmalı ve birlikte paylaşılmalıydı.

  Matbaa çok önemliydi, Avrupa bunu neredeyse üç yüz yıl önce anlamıştı, şimdi sıra geç de olsa buradaydı. Belki de burada olmam gerekiyordu, benim de görevim buydu…

  Şu dünya tam da onu anladığımızı sandığımız anda birden ne kadar da anlaşılmaz ve karışık bir hale geliyordu, hele de böyle tuhaf sorular birbiri peşi sıra dizilince…” (s. 204)

  Yazarın “Merak edenler için tarih kitapları zaten var. Roman okuyarak tarihi öğrenemezsiniz; ama roman, tarihe karşı istek uyandırabilir.” dediği de çok doğru, bu roman hem de hemen o arzuya garkediyor okuyucusunu.

  Macaristan hükümdarı olmayı beklerken, çok güvendiği ama aslında casus olan Fransız Binbaşının, mektubunu Fransa yerine Avusturya kralına vermesiyle önceden dedesinin de atıldığı zindana düşen Rakoczi’nin vaktiyle dedesinin taş duvarlara kazıyarak yazdığı Latince dizeleri: “Amacına sadık, dürüst bir adamı bir zalim yenemez, doğru, zulme teslim olmaz…” okuması insanı hüzünlendirirken, Viyana’da o zindanın bugün ziyaretçilere açık olmasını öğrenmeniz ve içinde gezen turistleri gözünüzde canlandırmanız kederinize iç sızısı bir çeşni veriyor. Macar, bir yandan da Macarlar’ın mâkûs tâlihinin hikâyesi…

  Hâsılı, muhteşem bir eser; kitabın kalıbı, kapağı ağır bir dili olabileceğini düşündürüyor baştan ancak tam tersi âhenkli, sade üslûbuyla kanatlandırıyor, alıp götürüyor.

  Kıssadan hisse:

  “Bir tek biz biliyoruz öleceğimizi, belki hayvanlar da bunu içgüdüleriyle hissediyor, ama biz neredeyse yürümeye, konuşmaya başladığımız anda bu gerçeği de öğreniyoruz. Muhteşem olan nedir biliyor musunuz, tepemizde sallanıp duran bu cellât kılıcına rağmen hayata sevgi ve coşkuyla bağlı kalışımız, ona zenginlik katan hayâl ve rüyalarımızın hiç tükenmemesi…

  Benim için en büyük acı ve korku, ne ölmek ne de yoksul kalmak, hülyasız bir hayatın çilesini doldurmak zorunda olmak…” (s. 230)

  “ ‘Yahya Kemal,’ dedi Hayyam, ‘Onun bir şiirini hatırlattı bu satırlar bana. Sen de bilirsin, şu mısraları:

  Hülyası kalmayınca hayatın ne zevki var?

  Bitsin, hayırlısıyla, şu beyhûde sonbahar

  Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi

  Müşkül odur ki ölmeden evvel ölür kişi’ “
  (s. 303)
 • Yapabiliyorsan etkilenme insanlardan, bu seni biraz pislik biri yapar ama dünyaya ne için geldiysen onun için yaşa. Diğer insanlar ne diyor, ne düşünüyor, ne yapıyor diye kendini ihmal etme. Sen kendini yormazdan diğerlerinin iyi taraflarını da görmeye başlarsın. Kim bilir belmi sana iyi hissettirecek şeyler bulursun da yükün biraz hafifler.
 • I
  O zamanlar gökyüzü biçilmiş buğday kokardı
  Çiğnenmiş üzüm, mısır püskülü, bostan yaprağı
  Toprak kokardı insan emeğiyle yoğrulmuş.
  Rüzgâr serin sesli konuğuydu evlerin
  Bulutlardan ağaçlardan saçlardan süzülen
  Bir dirim duygusuyla doldururdu odaları
  Yağmur ikinci adıydı akşamların
  Günün yorgunluğu üzerine dökülen
  Bir düş inceliğinde akardı sular arklarda
  Dilde uzaklık türküleri tutuşturarak.
  İnsanlar bir soru imi gibi girip çıkarlardı
  Geçimin dar kapılarından
  Alın teri umut ve kaygıdan örülü
  Mutluluk toprağın ve güneşin eline bakardı.

  O zamanlar dünya küçüktü ve insanlar
  Kardeşlik kokardı yardım duygularıyla
  Paylaşmak, bir sevinci ya da güçlüğü
  Bir karşı koyuş biçimiydi hayata.
  Birbirine benzerdi evler, toprak dam
  Beslenen hayvan, çocuk sayısı, daracık camlar…
  Bir sır gibi gizlenirdi güzellik büyüdükçe kızlar
  Erkekler şapkalarının siperinde geçerdi sokaklardan.
  Aynı yalın dili konuşurdu yaşlılarla çocuklar
  Dingin bir gölle bir akarsuyun dostluğunda.
  Sevgi bir düş gülüydü bitişik avlularda
  Sessizce serpilen, bunalmış ve utangaç
  Evlilikle koklanırdı ancak ve solardı daha ilk yaz.

  Birbirine benzerdi
  Mevsimlerin bahçelere getirdiği renk
  Evlere getirdiği telaş, sevinç, keder…
  Yaşamak ağır bir suydu, zamanın
  Ve toprağın derin ırmağında
  Sürükleyerek bir nice hayatı ince kıvrımlarında
  Akar, akardı
  II
  Bulutlara çobanlık ederdim ben o zamanlar
  Önümde türkü meleyen bir kuzu sürüsü
  Yüreğim duygu öğüten bir düş değirmeniydi
  Dilimde sulardan ve serçelerden bir ince ıslık
  Yükleyip götürürdüm gökyüzünü kirpiklerime
  Ay’la sürerdi geceleri güneşle başlayan yolculuğum
  Bir giz gibi alırdı aklımı ufukların ardı
  Konup kalktıkça her mevsim hareketsiz ülkeme
  İçimdeki boşluğu biçimlerdi kanatları göçmen kuşların.
  Uzak kentler, büyük sular, adını bilmediğim
  Irmakların ve yolların haritasını çizerdim toprağa.
  Bir de masallar… bir de türküler
  İnsan yüreğinin dünyaları yıkayan
  O sevgi sağanakları, duygu güzellikleri
  Eli hiç eksilmezdi alnımdan söz rüzgârlarının…

  Sonra kerpiç duvarların ardı
  Lambalardan büyük karanlık
  Gün boyu kavrulan toprak güneşte
  Uykuların bile alamadığı yorgunluk…
  Sonra babamın sesi
  Ki korkunun simgesi oldu ömrümce
  Akşamlara kadar çırpınan annem
  Odalara dolan gönül üzüncü…
  Sonra ürperen ağaçlar dışarda
  Gecenin ve yalnızlığın
  Yataklara sızan hışırtısı
  Sessizce gerçeğe dönüşü düşlerin…

  Bunalır… bunalırdım.
  III
  Yozgat bir kar kentidir
  Sürmeli bir türküdür
  Serttir soğuktur küçüktür.
  İki dağın dudağına kısılmış
  İncecik bir sudur
  İçinde zamandan başka her şeyin aktığı…
  Güneşi bir nazlı konuktur yazlar içinde
  Ömrü çiçeklerin rengi kadardır.
  Ağaçları çatılardan yüksek
  Avluları evlerinden geniş
  Bir rüzgâr kentidir Yozgat
  Çam kokuları ve bıçkın delikanlıları ile
  Yıllardır kesilmeden esen
  Yoksullukla düşlerin iç içe büyüdüğü
  Dar sokaklar eğri evler boyunca…

  Kadını bir eski zaman resmidir
  İşin ve konuşmanın tutkun aynasında
  Erkeği odalar dolusu ağırlık…
  Duruldukça rengini bulan sular gibi
  Çocukların büyüdükçe büyüklere benzediği
  Bir taşra kentidir Yozgat
  Zor inanıp güç değişen…
  Durur zamanın alnında donuk
  Bir basma entarinin eteğinde
  Soluk, eski desenler gibi…

  Günler içinde bir gün
  Dokundu parmakları hayatın
  Ufkumun bunalan perdesine…
  Fırınları sinemaları minareleriyle
  Hareket ülkesi bir kent simgesi olarak
  Yozgat, girdi ömrüme…
  IV
  Bana sorular öğreten dost
  Bir de sen bulmadıkça doğrular yarımdır diyen…
  Kimi gün bir türkü, kimi gün şiirlerle
  Kitaplarla daha çok, giderek kitaplarla
  Sabırlı, içten, yalın
  Örnekler çıkarıp adım adım
  Küçücük bir kentin kapalı hayatından
  Bana dünyaları gösteren dost…
  Telaşını taşıyorum yıllardır
  Konuşurken birbirine vurduğun parmaklarının
  Ve içine yüreğini koyup koyup
  Ak güvercinler gibi ağzından uçurduğun
  O büyülü, sıcak, doğru sözlerinin…

  Sesini çoğaltıyorum sesler içinde
  Bir tutku gibi geciktikçe büyüyen
  İnancının onurunu taşıyorum yıllardır.
  V
  Akşam sızıyor karanlık kapıdan
  Aralık kapıdan ayrılık sızıyor
  Bir hançer gibi gölgelerin ucunda
  Bırakıp aynı saatlerde aynı kederleri
  Üşüyen odalarına yalnızlığın
  Her gün biraz daha ağır
  Anılar sızıyor aralık kapıdan

  Yıllar… ki içinde binlerce düş ölüsü
  Koparıp götürdü kimlerden neleri…
  Sesler, yüzler… yerleri
  Bir yara sızlayan dokunuşlar
  Her biri bir ömre değen
  Yıllar sızıyor aralık kapıdan…

  Dayamış duygularını aklının doğrularına
  Bir çocuk Drama Köprüsünü söylüyor
  Saat Kulesinden dünyaya açılan yolda.
  Ne kadar uzak sesi şimdi, ne kadar yakın…
  Işığı gölgeler içinde mahzun
  Bir güneş sızıyor aralık kapıdan.
  VI
  O zamanlar büyük kentlerin varoşlarında
  Hayatın dengesini tartan öğrenciler vardı
  Taşralı yüreklerinin tedirgin terazileriyle.
  Öfkeye benzerlerdi biraz, aceleci sert tatlı
  Sevgi kadar yumuşak, yoksulluk kadar katı
  Yürüyüşleri önemli, susuşları anlamlı
  Birer düş damlasıydı duruşları rengini evlerden alan
  Sözleri alışılmış görüntülerin örtülerini aralardı.
  Bir köprü kurup sorulardan hemen kendilerince
  Bilinen iki şey arasında
  Sular gibi akıp altından, üstünden rüzgâr gibi geçerek
  O masal ülkesinin kapılarını zorlarlardı
  İnançları kadar yalın kılıcıyla yanıtlarının
  Boyları ırmak kıyılarında serin söğüt dallarıydı.

  O zamanlar uzak taşra kasabalarında
  Akşamlar birer kara buluttu
  Ölümü yedeğine almış ajans haberleriyle.
  Korkunun ve bekleyişin bunalttığı evlerde
  Yüreklerinde merakın ağır yüküyle insanlar
  Günde bin kez gidip gelirlerdi
  Yaşamla ölümün bıçak sırtı sıratında.
  Ölenler, arananlar, yakalananlar…
  Gerçek oğlu, Düş ten olma, 1950 Dünya doğumlu…
  Bir metal ses, yitirmiş insan sıcaklığını
  Okur, okurdu…
  Rahatlatırken nice insanı acı bir sevinçle
  Söylenen her isim
  Bitişik evlere düşen yargısız bir kıyametti…
  VII
  Ey gece sokaklarına sabahın resmini çizen
  Ey gülüşün ve ay ışığının gümüş çocuğu
  Yaşlanan yolcusu artık uzun yürüyüşün
  Ey sözleri halkının kalbini içeren…
  Yağmur çürüttü o afişleri çoktandır
  Bir suçlu gibi susturup renklerini
  Sürükleyip götürdü o türküleri rüzgâr…
  Hani o, güneşini eğninde taşıyan
  Bir ulu geleceğin altın kalemini
  Batırıp batırıp ömrüne ve geceye
  Kenti süslediğin…
  Birinde bir ölümsüz yüz ölüme inat
  Birinde düğün eden sözcükler
  Yaşamak ve direnmek kıvamında…
  Yok artık, gömüldü anıların göğsüne

  Közünü küllerinde saklayan bir ateş gibi
  Şimdi her şey duruk örtüsünde zamanın…
  Duvarlarında boydan boya
  Büyük şirketlerin reklam afişleri
  İnsanı silahsız vuran bir yasal suç
  Şimdi kent, sana yasakladıklarıyla
  Ölü, çirkin ve kirli…
  VIII
  Ve günü geldi hayatın yüreğinden
  Dünyaları birleştiren bir ince sızıyla
  Fışkırdı duyguların ivecen tomurcuğu…

  Takıp ayaklarına ilk gençliğin güvercin kanatlarını
  Akışını alarak çakıl taşlarında çırpınan suların
  Rengine ve gülüşüne
  O her şeye dokunmak isteği veren
  İlkyazların coşkusuyla
  Rüzgâr ürpertisinde gökyüzü genişliğinde
  Sığarak, akıl almaz bir biçimde
  Gözbebeklerine gamzelere kulak memelerine
  Bir ten sıcaklığı olup soluk soluk
  Sevgi, doldu ömrümüze…

  Ey bu dünyanın görmüş geçirmiş insanları
  Bilirseniz siz bilirsiniz, duyarak yaşadıysanız
  Ne vardı dilinin ucunda o kızın
  Nerelerden alırdı ki suyunu dudaklarındaki ırmak
  Aynı ustalıkla akıtarak bir sözle bir öpüşü
  Sarmal köprülerinden düşle gerçeğin
  En büyük acılara bile katlanma gücü veren.
  IX
  Seni öpsem, gülse bir halk
  Seni öpsem, yoksulluk
  Utansa verdiği acılardan
  Kırılsa her türlü korkunun kanadı.
  Seni öpsem, silinse
  Alın çizgilerinden gam
  Yürek kuytularından akşam.
  Bir sonsuz yağmur yağsa
  Aşkın kardeş bulutlarından
  Aynı mutlulukla ıslansa dünya.
  Ayrılığa kapansa kapılar
  Odalar üzgün durmasa.
  Seni öpsem, buğulanmasa gözlerin
  Gülse yaz günleri gibi
  İnsanların gölgeli yüzleri.
  Kar yağmasa dar yoluna
  Kardeşimi koynunda saklamış dağların
  Çıkıp gelse alanlardan
  Anılardan, duvarlardan
  O gencecik ermişler.

  Işısa yeniden annelerin yüreği
  Çocuklar çoğalsa sevinçten
  Çözülse babaların kaşlarındaki bulut.
  Seni öpsem boğulsa
  Açtığı acının çukurunda
  Yüzü kışlar kadar soğuk
  O bilinçli kötülük
  Arınsa ömrümüzün kiri, kederi…
  Donup kalmasa dudaklarımda
  Bir suç gibi, öpüşün
  Bencilliği andıran o buruk tadı
  Mutluluk dokunmasa çoğul yanıma.
  Seni öpsem ve dünya
  Kurulsa yeniden
  Sevgi kadar yumuşak, zengin ve ak…
  X
  Ölümün ömrü yok, ölümün yüreği yok
  Ölüm çocuk büyütmeyi bilmez
  Ölümün evi yok, ekmeği yok, sevgisi yok…

  Söndürüyor etinde hasretin acısını
  Gömülmüş anıların iç denizlerine
  Oğlunu seyrediyor bir ihtiyar
  Kendi suretinde.

  Buğulanıyor yudum yudum
  Akmış ayrılığın yankısız yollarına
  Ömrünü çiziyor bir ihtiyar
  Alın kırışığında.

  Zaman bir ince yalnızlık nicedir
  Hayatın gözeneklerinden süzülen
  Bilenip gümüş hançerinde gecelerin
  Vuruyor hilal hilal bir mezar taşına.
  XI
  Biz o çocukları hiç anlamadık
  Biz o çocukları tanımadık hiç…

  Mavi bir damar gibi kentin gerilen bedeninden
  Bir çığlık çağlayanı gibi, geniş uzun pembe
  Savrulup gittiler de kaç kez rüzgâr rüzgâr
  Duyurabilmek için bizim türkülerimizi bize
  Bir gün olsun inip aralarına katılmadık
  Sesimizi katmadık seslerine…
  Korktuk, neden korktuğumuzu bilmeden
  Büyük heyecanlardan korktuk, küçük rahatlardan
  Uzun yolculuklardan, yakın acılardan
  Kurumlaşmış ne varsa güzeli ve geleceği kuşatan
  Korktuk hepsinden…
  Çekilip böcekler gibi evlerin kabuğuna
  Sıkı sıkı sürgüledik kapılarımızı,
  Balkonlara çıktık en fazla, camlardan sarktık
  Garip bir merakla bakıp arkalarından
  Saygılı, şaşkın, küçümser
  Karmakarışık duygular içinde bocalayıp kaldık.

  Sözleri ulaştı uzaklığımıza perde perde
  Tanyerinde yükselen buğusu gibi toprağın
  Ama elleri, yürekleri, yüzleri
  Sert miydi sıcak mı, dost muydu düşman mı?
  Bir gün olsun dokunup kendi ellerimizle
  Aklımızla yüreğimizle duygularımızla
  Anlamadık…
  Uyup yükseklerden gelen bir sesin buyurgan tonuna
  Bizim olmayan bir ağızla konuştuk haklarında…

  Şimdi düşünüyorum da
  Korkmayan yanımızmış o çocuklar bizim
  Ama biz korktuk.
  Konuşan yanımızmış o çocuklar bizim
  Ama biz sustuk.
  Düşleyen yanımızmış o çocuklar bizim
  Ama biz düşünmedik.
  Direnen yanımızmış o çocuklar bizim
  Ama biz teslim olduk.

  Biliyor musun, güz
  Daha bir dokunaklı geçiyor beş yıldır.
  Yağmur yağdı bugün, savrulan yapraklar
  Sürüklendi bir süre dilsiz sokaklarda.
  Bilmem ki, bilmem ki nerelerden
  Çıkıp geldiler birden o çocuklar ufkuma
  Yedi renkli türküler, bayraklar, pankartlar…
  Bir yalnızlık duydum ta içimin derininde
  Bir ses sağanağı, bir özlem…
  Düşünüyorum da, farkına varmadan
  Sessizce, kendiliğinden
  Sevmişim meğer onları ben, inanmışım
  Katılmışım hatta türkülerine kendimce
  Uzaktan uzağa…
  Yoksa niye kanasın değil mi
  Bunca yıldan sonra sesim
  Böyle durup dururken…  XII

  Kardeşler diyordu, kardeşler
  Silerek kirpiklerine süzülen heyecanını
  Güneşten bile eşit alamıyoruz payımızı
  Yağmurdan, rüzgârdan, kardan…
  Bir şehrayin gibi başımızın üzerinden
  Döne döne geçip gidiyor da mevsimler
  Kederinden başka bir şey düşmüyor payımıza.
  Öyle bir garip makine ki bu
  Ne bizsiz işliyor, ne bizden yana
  Bir karşı güce dönüşüyor ürettiğimiz ne varsa
  Elimizden çıktıktan sonra
  Bir sonsuz uzaklığa / akan bir yıldıza.
  Mutluluk bir kız gibi sakınıyor kendini
  Paranın güvenli korunaklarında
  Mutsuzluk üstümüzde inatçı bir alıcı kuş
  Hiçbir yere gitmiyor.

  Kardeşler -diyordu- kardeşler
  Bir çocuk aklı bile yeter
  Görmek için bunları
  Bir çocuk cesareti, bir çocuk saflığı…
  Kaldırın başınızı…
  Kardeşler…
  bir çocuk…
  yarın…
  Unutmayın…
  susmayın…
  korkmayın…
  XIII
  İnsan ki anılardan bir buluttur
  Hayatın sonsuzluğa akıp giden göğünde
  Savruldukça çoğalır çözüldükçe birikir…
  Düşmeden son damlası toprağın rahmine
  Kim bilir kaç mevsim görür
  Kaç rüzgâr geçirir…
  XIV
  Ölümün de yetmedi kurtarmaya onları
  Adınla tutuldukları korkularından
  Yıllarca cesedinin üzerinde tepinip durdular.
  Konuştular konuştular konuştular…
  İnsan doğasının o en güzel
  O en yüce yetisini çirkinleştirdiler.
  Bir yanlışını alıp senin
  Yetersiz akıllarının ucuz kurnazlığı ile
  Binlerce doğrunun üzerini örttüler.
  Meydan meydan küfrettiler ardından
  İnandırmak için herkesi kendi yanlışlarına
  Yanıtı yasaklanmış sorular sordular.
  Ses geldikçe öfkelendiler
  Gelmedikçe kuşkulandılar
  Güçleriyle birlikte büyüdü korkuları
  En küçük sessizlikten bile ürker oldular.
  Kurtuluşu sana saldırmakta buldular
  Sana saldırdıkça rahatladı ruhları.
  Öyle ucuz ettiler ki her şeyi
  -Sözü, saygıyı, erdemi-
  Ölümü bile kirlettiler
  Ölümü bile kirlettiler…
  XV
  Ne mi yapıyoruz
  Bunca kuşatma ortasında
  -İçki sığınakları kadın bacakları hayal oyunları-
  İliştirip yavan bir günü iğdiş bir geceye
  Çırpınan istekler çözülen dirençler içinde
  Duygular düşünceler
  Dünyalar köreltiyoruz.

  Ne mi yapıyoruz
  Yitirmiş mihrabını zamanın mabedinde
  Bütün bir ülke
  Yanlış secdelerde eğil eğil
  Bunalıyoruz.
  XVI
  Resmini çizdiğin gibi duruyor kent
  Olanca akışına karşı hayatın
  Evler mevsimler ömürler boyunca
  Kimseler düşlerinin dışına çıkamadı.

  Güzelleştirmek için yürüyüşlerini insanların
  Ayakkabı boyuyor, o çocuklar yine
  Omuzlarında evlerin yollara sarkmış zayıflığı
  İnce bir eziklik sızıyor durdukları yerlere
  Elleriyle seslerinin tedirgin çatlaklarından
  Matlaşıyor mavisi tam burada resmin

  Dillerinde bir eski bildik rüzgârla
  Konuşuyor kendi merkezinde iki genç
  Saçları sözlerine karışmış
  Gülüşleri gamzelerinde düğümlü
  Balkıyıp duruyor yüzlerinde
  Yürek çarpıntılarından bir titrek hale.
  Hayatı kurtarıyor tam bu noktada
  Resmin arılaşmış mavisi

  Kadınlar porselen yün ve ruj satın alıyorlar
  Kadınlar durmadan bir şeyler satın alıyorlar
  Solgun dudaklarını bırakıp sırnaşık tezgâhlara
  Kirpik saç boya yedi renkli kokular
  Gün boyu mağazalarda devinen bir telaş
  Yıpranan yerlerini yeniliyor kadınlar
  Üstlerinde aldanışın uçuk sarısı
  Bir eksiği taşıyorlar çarşılardan evlere
  Senin renkler arasına sözcüklerle çektiğin
  O görünmez ince derin çizgide.

  Göğüsleri caddeye sarkmış bir sinema afişi
  Tutup bir adamı en zayıf yerinden içeri alıyor
  İçeri alıyor birahaneler sıkıntı yolcularını
  Camiler dünya kaçkını cennet düşçülerini…
  Yüzünde yalnızlık arması yayvan hüzünler
  Terli düş kokuları dinen telaşlar kapanan kapılarıyla
  Akşamı karşılıyor kent arabesk şarkılarda…
  Polis raporlarında asayiş berkemal
  Bir adam geçiyor günün ufkundan
  Günün ve umudun o kırılgan çizgisinden
  Bilge bir gülümsemeyle örterek bulanık görüntüleri
  Bir güven duygusu gibi rahat ve güzel
  Alnında mavi bir serinlik, beyaz bir ıslıkla dilinde…
  XVII
  Üstümde özlemin hareli giysileri
  Dönüşüm yitik bir cennete oldu
  Bunca olaydan, aradan sonra.

  Sokaklarında kimliksiz insanların
  Can incitip onur kırdığı
  Adı kirletilmiş bir kent karşıladı beni.
  Çarşısı yoksul, günleri tenha, insanı
  Bir korku bulutu yolların ucunda.
  Çamlığı gömmüş kirpiklerini göğsüne
  Ağaçları rüzgârından utanan bir mahzun koru.
  Suyu sisli, karı dalgın, duruşu
  Zamanın seyrine ayak bağı
  Bir kent karşıladı beni kuşkunun kuyularında
  Evleri içine çekilmekten küçük
  Evleri içine çekildikçe yenik…

  Ey adım adım ömrümü dokuyan toprak
  Ey onca uzaklardan incele incele
  Kalbime akan yollar
  Kim bu yabancılar sürmeli teninde senin
  Yürüdükçe hoyrat ayaklarıyla şiddetin
  Böyle külhan ve düşman
  Koynunda yadigâr koyduğum gençliğimi kanatan…
  Ben kimim
  Cesareti öğrendiğim kapılarda bugün
  Çocuğu önünde dövülmüş bir baba utancıyla
  Korkuya rehin, ordusu bozgun
  Yaralı, yalnız ve suskunum…

  Ey rüzgârın kenti, kentlerin talihsizi
  Silerse senin çocukların siler yine
  Alın çizgilerinden bu siyah derin eğriyi.
  XVIII
  Çok uzun gözlerinde gölgelendi özgürlüğüm
  Uzun bir suskunluğu konuştuk sessizce

  Yitik sularında gezdik bendi yıkık bir geçmişin
  Yandı dilimiz düne aklımız güne değdikçe

  Dudak uçlarında boğuk gecelerin çığlık izi
  Sarmaya çalıştık onur yaralarımızı kendimizce

  Ağladı mı ne, gözlerinde bir ara
  Gözleri kadar iri göller birikti gizlice

  Süzülüp sonra dalgınlığından usulca
  İndi bir kent meydanına o göller ince ince

  Utandım varlığımdan, sanki gizlisine
  İzinsiz girmişim gibi gizlice

  Döndük duygu bulutlarını bırakıp bir masada
  Düşsüz devinimsiz bir uyumsuz gerçeğe

  Çok uzun bir suskunluğu, buruksu
  Anlayıp konuştuk sessizce…
  XIX
  İnsan belleğinin ihanete varan unutuşu
  Ey yanlışı emziren kör meme
  Hayatın kaçınılmaz kusuru…
  Kapındayız işte koskoca bir geçmişle
  Ölüler diriler düşenler dövüşenler…
  Nicedir boşluğunda kimsesiz rüzgârların
  Acı çığlıklar attığı cansız alanlar
  Doğrular, yanlışlar…
  Bir gizli dil gibi öfkenin için için
  Derininde büyüdüğü dilsiz suskunluklar…
  Kalanlar, kaybedilenler
  Ne varsa, kapındayız işte
  Tutuşturmak üzere yeniden
  Zamanın küllenen yüreğini…
  Sun bize inancın duru pınarlarından
  Süzülen o eski tadını düşlerin;
  Ömrümüzün acemi dallarında
  O bir heyecanla telaş telaş açılan
  Don vurmuş tomurcuğunu geleceğin…

  Yaşamak ölümden üstün, acıdan büyük
  Ver bize çoşkusunu yeniden
  Sesimizi geri ver
  Sahipsiz kalmasın özgürlüğün türküleri
  Kardeşliğin paylaşmanın sevginin
  İnsanı çoğaltan o gönül zenginlikleri…
  Zoru seçiyoruz yeniden, inançla, inatla
  İyi, doğru ve güzel
  Ne varsa “büyük insanlık” adına
  Kapındayız işte bir daha
  Tarihsin sen
  İnsan emeği ve düşüyle yoğrulmuş
  Göster bize geleceğin yollarını…
 • Günlerce, haftalarca, aylarca süren motosiklet yolculuklarını paylaşmak o kadar kolay değil. Dünyayı hiç rahat olmayan bir yönüyle tanımaya çalışıyorsun. Etrafında dört duvar olmadan, korunak olmadan, rüzgarı göğsünde hissederek gidiyorsun. Şu dağlar, şu vadiler ve bozkır hep böyle kalırken tüm canlılar bir an gelecek ölecekti. Yağmur olmamış salkım saçak bir bulut kadar bile hayatı sezemeden ölecekti. Şu vazgeçilmezimiz metaller de ölecek! Dünya nimetleri, rahat bir yaşam, sonsuz zenginlikler, mutluluk bile ölecekti...Dünya nimetleri insan hayatından çabucak silinen nesneler değil miydi?