Ares, bir alıntı ekledi.
13 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Barbar Saldırısı
En korkulan barbar da, en büyük Hun savaş önderi olan Atilla'ydı. Atilla, hem doğu hem de batı Roma imparatorluklarına saldırılar düzenledi. Öylesine güçlüydü ki Romalılar ona "Tanrı'nın Kamçısı" demeye başladılar.

Dünya Tarihi 1. Cilt, Susan Wise Bauer (Sayfa 265 - Say)Dünya Tarihi 1. Cilt, Susan Wise Bauer (Sayfa 265 - Say)

Orientalism üzerine ;
Maalesef dil öğretiminde de bir CENTRE ( BATI ) gördük. Bunun en büyük sebebine gelecek olacak Julius Caesar’ın öldürülüşüdür diyebiliriz. Evet Orientalizm yani batıdan doğuya doğru aşağılama ve hor görme olayından bahsediyorum. Ne oldu bunu sadece Türkiye’ye özgü mü sandınız haha. Bu 2500-3000 yıldır var olan bir şeydir ve Caesar’ın bizzat katili olmuş. Vay efendim Sezar bir diktatördü bilmem ne ( unutmayalım ki tarihi güçlüler ve kazananlar yazar ) bunlar sizlere anlatılan hikaye gerçek diktatör kimdi biliyor musunuz? Kendisini medeni gören ve diğer tüm toplumları barbar gören roma senatosuydu ve batının zenginliklerini doğuya Doğunun zenginliklerini batıya taşıyan Caesar, farklılığı ortaya kaldırmaya çalıştığı icin senato o alçaklarla bizi nasıl bir tutarsın diyip Sezar’ı öldürdü. Arkadaşlar en basit örneği peygamber Muhammed’i yahudilerin ve diğer Arapların öksüz veyahut Arap diye dışlamasıdır peygamberliğini bile bu sebepten kabul etmeyişidir. Augustian ( ağustos ayına isim veren adam ) Julius’un ( Haziran’a ismini veren adam ) oğlunu savaşta yenerek (Caesar { Sezar } öldükten sonra tabi) senatoda şu sözleri sarf etmiştir.
Sezar dünya için iyi bir adam olmaya çalıştı. Ben sadece sizler için olacağım. Ve böylece batı ve doğu bölünmesi ilk defa ortaya çıktı politik anlamda. Bugun İngilizler Almanlara Almanlar Polonya’ya onlar Bulgarlarla Bulgarlar bize biz Çin’e veya Araplara hakaret ediyoruz, aşağılıyoruz ve hatta böyle jargonlarımız var. Çin malı, İngilizlerde de dandik şeyler için Alman malı kullanılır. Bunu macro levelde söylüyorum bir de Micro levelde bir İzmirlinin bir Şırnaklıya bakış açısını düşünün.

Cengiz gelincik, bir alıntı ekledi.
18 May 02:42 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

"Sadece bu diske bakarak bile tarihin Sümer'de başladığını anlamak sence mümkün görünmüyor mu?"
"Çağdaş insanın hayatını dolduran ne varsa, bundan beş bin yıl evvel Sümerler onun doğumuna şahitlik ettiler Zara. Öğretmen veya bilim adamı, tarihçi veya şair, ressam veya felsefeci, hukukçu veya yönetici, siyasetçi yahut mimar, heykeltıraş veya muhasebeci, tamirci veya marangoz herkes ilk meslektaşını Sümer'de görebilir."
"Oysa biz bütün bunların ilk örneklerini hep Batı'da ortaya çıktığını öğrendik. İcatlar ansiklopedisi..."
"Sanayi devriminden sonra Batı dünyası, geçmişte yapılmış her şeyi kendi atalarına bağlama gibi bir hastalığa kapıldı maalesef. Kültür tarihçileri arasında Sümer diye bir medeniyetin varlığını ortaya çıkarmaktan bugün pişman duyanlar bile vardır zannederim. Oysa yüz sene kadar evvel Osmanlı topraklarına bilim adamlarıyla, arkeologlarıyla, askerleriyle saldırırken niyeti yalnızca insanlığın kökenini aramaktı. Batılı atalarını bulacaklarını düşünüyorlardı ama karşılarına bambaşka Doğulu bir adam çıktı. Ve baktılar ki buldukları her şey kendilerini değil, Doğuluları işaret ediyor, Doğu birdenbire barbar ilan ediliverdi."
"Kimliksizleştirme çağının başlangıcı desene!"
"Yok sayma çağı, belki de. Oysa dikkatli bakanlar, bugün bir Ezop masalında, bir Süleyman meselesinde, bir Oklit teoreminde, bir Atina senatosunda, bir Roma hukukunda, bir Nasa gözlemevinde, bir kraliyet armasının deseninde, paranın şeklinde, ölçüsünün ve tartınının derecelerinde hep Sümer'in, Babil'in, Asur'un, Akat'ın, kısaca Doğu'nun derin izleri ve öncülüğü olduğunu kolayca göreceklerdir, beş bin yıl, on bin yıl evvel..."
"Güneş doğudan yükselir, diyenlere katıldın, farkında mısın?"

Abum Rabum, İskender Pala (Sayfa 478)Abum Rabum, İskender Pala (Sayfa 478)
ibiaryu, bir alıntı ekledi.
15 May 11:29 · Kitabı okuyor

Savaş , nefret ve korku , bizim insanlarımızı da hayvanlaştırdı. Oysa biz barbar değiliz. Ahlak anlayışımız binlerce yıllık uygarlık ve kültürün etkisiyle daha bir sağlamlık kazanmış olmalıydı.

Şibumi, Nicholas Seare - TrevanianŞibumi, Nicholas Seare - Trevanian
Yağmur., bir alıntı ekledi.
15 May 09:23 · Kitabı okudu

"Benim tezim, bütün halkların, bütün kültürlerin birbiri hakkında önyargılara sahip olduğudur. Eğer bir gün bu önyargı kelimeleri, yani Avrupa dillerindeki barbar, Japon dilindeki gaijin, Müslümanlardaki kâfir, Almanlardaki Ari olmayan gibi önyargı sıfatlarını kaldırabilirsek, amacımıza ulaşabiliriz. Amaç nedir derseniz, bence tam olarak şudur: İnsanın değerinin sadece insan oluşundan geldiği; din, milliyet, cinsiyet, renk, cinsel tercih, siyaset gibi birtakım ön sıfatlarla ayrımcılığa uğratılmadığı bir hümanizm anlayışı."

Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 57 - Doğan Kitap)Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 57 - Doğan Kitap)
Balzamin, bir alıntı ekledi.
14 May 15:06 · Kitabı okuyor

"Eğer bir gün bu önyargı kelimeleri, yani Avrupa dillerindeki Barbar, Japon dilindeki gaijin, müslümanlardaki kâfir, Almanlardaki Ari olmayan gibi önyargı sıfatlarını kaldırabilirsek, amacımıza ulaşabiliriz. Amaç nedir derseniz, bence tam olarak şudur: İnsanın değerinin sadece insan oluşundan geldiği; din, milliyet, cinsiyet, renk, cinsel tercih, siyaset gibi birtakım ön sıfatlarla ayrımcılığa uğratılmadığı bir hümanizm anlayışı."

Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 57)Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 57)
Recep, bir alıntı ekledi.
13 May 00:15 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Ve gitmek
Daima bir itirazdır bu dünyaya

Barbar ve Şehla, Ahmet Telli (Sayfa 87)Barbar ve Şehla, Ahmet Telli (Sayfa 87)
Recep, bir alıntı ekledi.
13 May 00:10 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Ve bir unutuşa nasıl sığıyor her şey
Benimse kalbim tökezliyor

Barbar ve Şehla, Ahmet Telli (Sayfa 84)Barbar ve Şehla, Ahmet Telli (Sayfa 84)
Recep, bir alıntı ekledi.
12 May 23:26 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Şimdi büsbütün bitiyor hikâye
Ardında hiçbir iz bırakmadan

Kal desem kalırdın biliyorum
Ama sen orada kal istersen

Barbar ve Şehla, Ahmet Telli (Sayfa 77)Barbar ve Şehla, Ahmet Telli (Sayfa 77)