Sefer Fındık, bir alıntı ekledi.
5 saat önce · Kitabı okuyor

Atilla'nın namı yürüyo...
"Hunların Attila'sıyla girişilecek bir kavgada ben Barbar Roland'a oynarım. Hem de ikiye üç vererek. Haydi, Suze. Yetişmemiz gereken bir tren var."

Çorak Topraklar - Kara Kule 3, Stephen KingÇorak Topraklar - Kara Kule 3, Stephen King
Yaşar aslan, Avrupa'nın İcadı'ı inceledi.
22 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Avrupa'nın gerçek kimliği ve üzerine kurulduğu düzen apaçık, objektif bir bakış açısıyla resmedilmiş. Doğu karşısında hem kültürel hem siyasi hem de askeri olarak varlık gösteremeyen batı kapitalizme birlikte yükselişe geçti. Doğu- batı ayrımında doğu genel olarak İslam alemi tehdit olmaktan çıktığı andan itibaren uygar - medeni kavramları üzerine bir inşa süreci başlatılmıştır. Doğu barbar ve medenileşmesi gereken yer olarak batı örnek alınması medeniyetin kalesi konumuna indirgenmiştir. Oysa batı temel olarak inşa sürecini doğunun üzerine konumlandırmıştır.

острый, Darağacında Üç Fidan'ı inceledi.
21 Mar 21:25 · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

1968'ler. yazılı tarihin en barbar asrının en umutlu, en ışıklı, en cesur günleriydi. coşkun bir devrimci dalganın bütün dünyayı sarstığı, onlarca ülkede milyonlarca insanın ayağa kalkarak, "gerçekçi ol, imkânsızı iste," diye haykırdığı günlerdi...

böyle bir dünyada, denizler de özgürlük bayrağını türkiye'de yükseklere taşıdılar. abd'ye, nato'ya, yurtlarını yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekmek isteyenlere en iyi cevabı eylemleriyle, yürüyüşleriyle, cesaretleriyle verdiler.

ve egemenler, bu özgürlük kabarışının intikamını 12 mart karanlığında üç gençten çıkarmak istediler.

somut hiçbir yasal dayanak olmadan deniz'i, yusuf'u, hüseyin'i ve nice arkadaşlarını idamla yargılayıp, "asalım, asalım!" çığlıklarıyla darağacına göndererek özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini boğmaya çalıştılar...

Sisyphos, bir alıntı ekledi.
21 Mar 20:04 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Ah, kendimizi bir unutabilsek! Olmuyor: üzerine yı­ğılınış basılı kağıt tepeleriyle boğulmamış anı ise zaman zaman şöyle diyor: "Soysuzlaşmış bir kültür insanı! Kültür
için doğmuş, ama kültürsüzlüğe eğitilmiş! Çaresiz barbar, günün kölesi, anın zincirine vurulmuş ve açlık çekiyor. Ebediyen açlık!"

Öğretim Kurumlarımızın Geleceği Üzerine, Friedrich Nietzsche (Sayfa 91 - Say)Öğretim Kurumlarımızın Geleceği Üzerine, Friedrich Nietzsche (Sayfa 91 - Say)
Aslı Taşkıran, bir alıntı ekledi.
 21 Mar 17:33 · Kitabı okuyor

“Benim tezim bütün halkların bütün kültürlerin birbiri hakkında önyargılara sahip olduğudur. Eğer bir gün bu önyargı kelimeleri yani Avrupa dillerindeki barbar Japon dilindeki gaijin Müslümanlardaki kafir Almanlardaki ari olmayan gibi önyargı sıfatlarını kaldırabilirsek amacımıza
ulaşabiliriz.”

Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 56)Serenad, Zülfü Livaneli (Sayfa 56)
Ebru, bir alıntı ekledi.
21 Mar 16:11 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Başka ülkelerde işsiz bir takım insanların, hayatlarını iyi ve kötü üstüne tartışmakla geçirdikleri, bir-çok böbürlü ukalâların kendi kendilerine en parlak övgülerle yüceltip başka milletlere barbar deyip geçtiklerini bilmiyor degillerdi; ama onların ahlâklarına baktılar ve düşünlerini bile bile küçük gördüler.

Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev, Jean-Jacques Rousseau (Sayfa 14)Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev, Jean-Jacques Rousseau (Sayfa 14)
yesim gunes, bir alıntı ekledi.
21 Mar 14:06 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Bilinçli yemek yeme eylemi, bir aşırı incelik olgusudur; barbar ise beslenir.

Çürümenin Kitabı, Emil Michel CioranÇürümenin Kitabı, Emil Michel Cioran
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 20 Mar 15:32 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

daha atom bombası kullanılmadı. Günümüzde, üç devlet de atom bombası yapımını sürdürmekte ve
gelecekte bir fırsatta kullanmak üzere bunları depolamaktadırlar. Bu arada, savaş yöntemleri yaklaşık
kırk yıldır değişmemiştir. Helikopter eskisine oranla daha çok kullanılmaktadır. Bombardıman
uçaklarının yerini roketler, basit savaş gemilerinin yerlerini de batırılması neredeyse olanaksız Yüzen
Kaleler almıştır. Ama bunun dışında pek az değişiklik olmuştur. Tank, denizaltı, torpil, makineli tüfek,
hatta tüfek ve el bombası hâlâ kullanılmaktadır. Gazetelerde bildirilen, tele ekranda gösterilen sayısız
insan kıyımlarına karşın, gerçekte eskisi gibi, bir iki hafta içinde yüz binlerce ve hatta milyonlarca insan
öldürülmemektedir.
Üç süper devletten her biri, ağır bir yenilgiye uğramasına neden olabilecek bir eylemde bulunmaz.
Büyük ölçüde bir eyleme girişilirse, bu, müttefike karşı
ani bir saldırı biçimindedir. Her üç gücün de izlediği ya da izliyormuş göründüğü strateji aynıdır. Bu
strateji, savaşlarla, pazarlıklarla ve başarılı aldatmalarla, rakiplerinden birinin çevresini saran üsler elde
etmek, sonra aynı devletle barış anlaşması imzalamak ve kuşkuları dindirmek için, birkaç yıl onunla
dostluk ilişkileri içerisinde bulunmaktır. Bu süre içinde, atom bombalarıyla dolu roketler stratejik
noktalarda toplanacak, sonra hepsi bir arada atılıp düşmana toparlanamayaca-ğı bir darbe indirilecek,
sonra sıra öbür ülkeye gelecek; onunla da bir anlaşma imzalanarak aynı hazırlıklara girişilecek. Bu
tasarımlar, açıkça da görüldüğü gibi, gerçekleşmesi olanaksız düşlerdir. Üstelik savaş, ekvator ya da
kutuplar gibi belli bir ülkeye ait olmayan bölgelerde yer alır ve hiçbir ülke, düşman devletin topraklarını
almaya kalkışmaz. Bu durum, bazı cephelerde süper güçler arasındaki sınırın neden değişebilir
olduğunu açıklamaktadır. Örneğin, Avrasya isterse Britanya Adalarını kolaylıkla ele geçirebilir; öte
yandan Okyanusya sınırlarını Ren, hatta Vistül Irmağı kıyılarına dek genişletebilir. Ama böyle bir eylem,
tarafların izlediği kültürel birliğin bozulması olur. Eğer Okyanusya bir zamanlar Fransa ve Almanya
adlarıyla anılan bir bölgeyi ele geçirirse, oranın halkını yok etmek gibi güç bir işe zorlanacak ya da yüz
milyonluk bir kitleyi içinde eritmesi gerekecektir. Sorun her üç süper devlet için aynıdır. Her üçü de
yapılarını göz önüne alarak, savaş tutukluları ya da Zenci köleler dışında yabancılarla bağlantı
kurulmasını yasaklamışlardır. O sıralardaki müttefike bile güvenilmez. Sıradan bir Okya-nusyalı, savaş
tutsakları dışında hiçbir Avrasyalı ya da Doğu Asyalı görmez; üstelik yabancı dil öğrenmesi de yasaktır.
Eğer yabancılarla görüşmelerine izin verilse, o zaman öteki ülke insanlarının da kendisi gibi olduklarını
ve onlar hakkında söylenenlerin yalan olduğunu anlayacaktır, içinde hapsolduğu mühürlü dünya
parçalanacak, değerlerinin temeli olan korku, nefret ve kendine tapınma yok olacaktır. Bu nedenle, Đran,
Mısır,
Java ve Seylan ne kadar çok el değiştirirse değiştirsin, ülkeler arasında, ana cephelere atılan bombalar
dışında bir ilişki söz konusu değildir.
Bunların altında, hiçbir zaman açığa vurulmayan, ama üzerinde anlaşılan ve ona göre hareket edilen bir
gerçek vardır: O da, yaşama düzeylerinin her üç süper güçte de aynı olduğudur. Okyanusya'da egemen
olan görüş, Đngsos adıyla; Avrasya'da, Yeni Bolşevizm adıyla ve Doğu Asya'da kendini adamak anlamına
gelen, Ölüme Tapınmayla anılır. Bir Okyanusya yurttaşının öteki iki görüş hakkında bilgi edinmesine izin
verilmez, onların yalnızca ahlâkın ve sağduyunun barbar-laştırılması olduklarını öğrenirler. Aslında bu
üç görüş ve destekledikleri toplum yapısı hiç de farklı değildir. Her yerde aynı piramitsel yapı, yarıkutsal
bir öndere tapınma vardır ve ekonomi savaş üzerine kurulmuştur. Sonuç olarak, bu üç süper gücün
birbirlerini fethetmelerinde bir yarar yoktur. Öte yandan, birbirleriyle çeliştikleri sürece, birbirlerini
güçlendirmektedirler. Bu üç gücün yönetici zümreleri, olanlardan aynı anda hem haberdar hem de
değildirler. Hayatları dünyanın ele geçirilmesi üzerine kurulmuştur, ama bu arada savaşın sonunda bir
utku olmaksızın sürüp gitmesinin gerekli olduğunu bilirler. Fetih tehlikesinin olmaması, Đngsos'un ve
ona rakip düşünce sistemlerinin özelliği olan, gerçeğin yadsınmasını olası kılmaktadır. Burada daha
önce de belirtilmiş olan bir noktayı yinelemekte yarar vardır; süreklilik kazanan savaşın özellikleri, büyük
ölçüde değişime uğramıştır.
Eski dönemlerde savaş, eninde sonunda zafer ya da yenilgiyle son bulan bir olaydı. Geçmişte savaş aynızamanda, toplumların somut gerçeklikle yüz yüze gelmelerini sağlayan bir araçtı. Bütün çağlarda devlet
adamları yurttaşlarına dünyada olup bitenleri yanlış aktarmışlar, ama her zaman kendi askeri güçlerini
zayıf düşürebilecek düşler yaratmaktan çekinmişlerdir. Yenilmek, bağımsızlığın elden gitmesi ya da
istenmeyen başka bir sonuç anlamına geldiği sürece, yenilgiye
karşı alınan önlemler ciddi olmak zorundaydı. Somut gerçekler göz ardı edilemiyordu. Felsefede, dinde,
ahlâkta ya da siyasette iki kere iki beş edebilirdi, ama bir top ya da uçak yapımında dört etmesi gerekti.
Zayıf ve yoksul uluslar eninde sonunda yenilirlerdi; güçlenmek için tarihten ders almalıydılar, bu da
ancak tarihsel olaylar hakkında doğru bilgilerin olmasıyla başarılabilirdi. Gazeteler ve tarih kitapları,
doğal olarak, yan tutmuş olsalar bile, bugünkü ölçülerdeki sahtekârlıklara hiç sahne olmamışlardı.
Aralıksız süren bir savaş, tehlike olmaktan çıkar. Askeri gereksinimler ortadan kalkar. Teknik gelişme
durabilir, en açık olaylar bile yadsınıp görmezlikten gelinebilir. Nitekim, bilimsellik niteliği taşıyan
araştırmalar, ancak savaş amaçlarıyla sürdürülmekte, bunlar gerçekte hiçbir önem taşımamaktadırlar.
Etkinliğe, askeri etkinliğe bile gerek kalmamıştır. Okyanusya'da Düşünce Polisinden başka, etkin ve
verimli çalışan başka bir şey yoktur. Her üç süper devlet de yenilemez oldukları için; içlerinde, her türlü
düşüncenin saptırıldığı, kendine özgü evrenler oluşturmuşlardır. Somut gerçek, ancak günlük hayatta
kendini duyurmaktadır; yemek ve içmek gereksinimi, barınma ve giyim gereksinimi, zehir içmemek,
camdan atlamamak gibi. Yaşamak ve ölmek, fiziksel zevk ve acı arasında hâlâ bir fark vardır, ama hepsi
budur. Dış dünyayla ve geçmişle bağlarını koparmış olan Okyanusya, uzakta dolaşan bir adama benzer;
yönünü bulamaz, aşağıya mı yoksa yukarı mı gittiğini bilemez. Böyle bir devletin yöneticileri,
firavunların ve Roma imparatorlarının olamadıkları kadar mutlaktırlar. Peşlerinden gelenleri açlıktan
ölmekten korumak ve ülkeyi rakipleriyle aynı askeri teknoloji düzeyinde tutmak zorundadırlar. Ama bir
kez bu asgari zorunlukları yerine getirdiklerinde, gerçeği, evirip çevirip, istedikleri biçime sokabilirler.
Bu nedenle, eski savaşlarla karşılaştırılıra, bugünkü savaşın yalnızca bir sahtekârlık olduğu anlaşılır.
Günümüzde savaş, boynuzları birbirlerini yaralamayacak biçimde oluşmuş iki hayvanın dövüşmesi gibi
bir şeydir. Savaş, gerçek olmasa bile, anlamsız değildir. Tüketilebilir mallar artığını erittiği gibi,
hiyerarşik bir toplum için gerekli olan ruhsal havayı sürdürmeye de yarar. Savaş görüldüğü gibi bir ülke
içi sorunudur. Eskiden, ülkelerin yöneticileri, ortak çıkarları göz önünde bulundurarak savaşların yıkım
gücünü sınırlandırır, ama gene de birbirleriyle çarpışırlar ve yenen taraf yenilenin her şeyini elinden
alırdı. Oysa bugün, savaş uluslar arasında değil, baştaki yöneticilerle yönetilenler arasındadır. Amaç,
ülkenin ele geçirilmesine engel olmak değil, toplumun yapısını olduğu gibi korumak ve sürdürmektir.
Bu nedenle, söz konusu durum için 'savaş' sözcüğünü kullanmak yanıltıcı olabilir. Süreklilik kazanmakla
savaş, savaş olma özelliğini yitirmiştir denebilir. Neolitik Çağ ve yirminci yüzyılın başları arasında,
savaşın insanlara yaptığı baskılar son bulmuş, onun yerini oldukça farklı bir şey almıştır.
Eğer bu üç süper güç birbirleriyle savaşmak yerine sürekli olarak barış içinde yaşamayı seçmiş olsalardı,
sonuç aşağı yukarı aynı olurdu. Bu durumda yine, her biri dış baskılardan sıyrılmış olarak kendi başlarına
birer evren olmayı sürdürürlerdi. O zaman sürekli bir barış, sürekli bir savaşla aynı kapıya çıkardı. Đşte,
tüm bu anlatılanlar, Parti üyelerinin çoğunun yüzeysel olarak algıladıkları Parti sloganının gerçek
anlamıdır: Savaş Barıştır.

1984, George Orwell1984, George Orwell
sueda reyyan, bir alıntı ekledi.
 19 Mar 13:02 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Tek kültür bizimki diyenler aynı ilkel duruma düşüyorlar. Barbar, barbarlığa inanan adam . Daha doğrusu barbarlığın ilk vasfı bu.

Jurnal Cilt 1, Cemil Meriç (Sayfa 170)Jurnal Cilt 1, Cemil Meriç (Sayfa 170)
Name Türker, bir alıntı ekledi.
 19 Mar 10:41 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Romanos Diogenes'in " Eğer bu barbar gerçekten de barış yapmak istiyorsa, karargahıma gelip Rey'deki sarayını kefalet olarak bana teslim etsin." dediği belirtilir.

Cambridge Resimli İslam Ülkeleri Tarihi, Francis Robinson (Sayfa 81 - Kitap Yayınevi)Cambridge Resimli İslam Ülkeleri Tarihi, Francis Robinson (Sayfa 81 - Kitap Yayınevi)