Tek bir kelimeden binlerce anlam çıkardığım günler de oldu, yazılan uzun cümleleri görmezden geldiğim günlerde. İnsanlara inanmaya çalışmaktan yoruldum.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine..

Pelin, bir alıntı ekledi.
36 dk. · Kitabı okudu · 7/10 puan

Bütün varlıklar ancak tek başına kaldığında güzellikler yaratabiliyorlar. İnsan kendine şunu soruyor:
Hem başkalarıyla yaşamak hem de yaratmak mümkün mü?

Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi, Ece Temelkuran (Sayfa 67 - Karakarga Yayınları)Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi, Ece Temelkuran (Sayfa 67 - Karakarga Yayınları)
Ebru Ince, bir alıntı ekledi.
37 dk. · Kitabı okuyor

Tarihsel süreç 1..
Hz Ibrahim ve Hz Musa peygamberlerden önceki tüm doğu dinleri "Putçu" ve "çoktanrıcı"ydı. ..
Güçlü hayvanlara doğasal olgu ve olaylara ve eşyalara tapınırdı ..
Tanrilar genellikle insan görünümlü yapıldılar
Tanrılarında gereksinimleri coşkuları olduğuna inanılırdı...
Hint dünyası ,eski mısır, Roma ve Yunan tek tanrıcıliga doğru yöneldi .
Misirda Amon_Ra
Yunanda Zeus
Roma da Jüpiter "Baş Tanrı " idiler..
Ilk kentler ve kentlesmeler de bunlar gibi tanrı yada Tanrılar adına inşa edilen tapınaklar çevresinde oluştu. .

Allah'ın Kullanılmasına ve Kut İstismarına Karşı Atatürk, Necati Ulunay Ucuzsatar (Sayfa 5)Allah'ın Kullanılmasına ve Kut İstismarına Karşı Atatürk, Necati Ulunay Ucuzsatar (Sayfa 5)
Adaa, bir alıntı ekledi.
41 dk.

Okumuş yazmış olanla kara cahili, kibar terbiye görmüş olanla ömrünü ekmek parası ardında ve denizde harcarken terbiyeye vakti kalmamış olanı, iyi ve kötüyü aynı hale, aynı tek biçime sokan sarhoşluğun o ilerlemiş haddi, bütün erkeklerin suratında yılışık, şehvetli ama tamamen ruhsuz bir maske halinde sırıtıyordu.

Sırça Köşk, Sabahattin Ali (Sayfa 64 - YKY)Sırça Köşk, Sabahattin Ali (Sayfa 64 - YKY)
Cem, Türkçenin Sözvarlığı'ı inceledi.
42 dk. · Kitabı okudu · 14 günde · Puan vermedi

Prof. Dr. Doğan Aksan'ın bu kitabı değerli bir dil çalışması.

Sözvarlığı: bir dilin sözcükleri, deyimleri, kalıp sözleri, kalıplaşmış sözleri, atasözleri, terimleri ve çeşitli anlatım kalıplarının bütünü.

Aksan kitapta öncelikle sözvarlığının ne olduğu sorusuna cevap verdikten sonra kökenbilgisi incelemeleri, sözcük tarihi araştırmalarından örnekler veriyor. Ardından sözvarlığı ögelerini tek tek açıklıyor. Bir sonraki adım Türkçenin sözvarlığı: türkçe sözvarlığının temel nitelikleri nelerdir diye soruyor ve dilimizin en önemli özelliklerinden olan türetme gücüne örnekler veriyor, dilimizin tarihinden çeşitli örneklerle yabancı kültürel etkiler sonucu unutulan sözcüklerden söz ediyor, yine türkçenin en önemli güçlü yönlerinden olan ikilemeler konusuna, çokanlamlılık, eşanlamlılık konularına, kavramlaştırmaya değiniyor. Türkiye türkçesi öncesi köktürkçe, uygur, karahanlı ve eski anadolu türkçesinin sözvarlığı ve günümüze dek uzanan ve yaşayabilen sözcüklere örnekler vererek yabancı dillerle dilimiz arasındaki etkileşmelerdensöz ederek kitabın son bölümünde türkiye türkçesinin sözvarlığına odaklanıyor .

Köktürk yazıtlarından başlamak üzere türkçenin temel sözvarlığı söz konusu olduğunda şu nitelikleri olduğunu söylüyor Aksan:

-Türkçenin en güçlü yanlarından biri türetme ve birleştirme yeteneği ve bu yetenek sayesinde somut ve soyut kavramlar kolayca oluşturulabildiği gibi ayrıntılara inebilen bir kavramlaştırma gücü de elde edilmiştir.

-Farklı toplumlarla kurulan ilişkiler sırasında yabancı etkiye kapılarını açan türkçe çoğu zaman yabancı sözcükleri kendi öz sözcüklerine yeğlemiştir. Bu tercihin sonucu olarak bir çok yerli öge kaybolmuş ve yabancı sözcükler dile yerleşmiştir.
Kavramlaştırma sırasında Türkçe en çok somut nesnelere, doğaya dayanmakta ve bu yüzden kavramları daha canlı dile getirmektedir (burada özellikle renk tonları ve çeşitlerini anlatırken doğadan nasıl yararlanıldığı konusunda bol örnek veriliyor ).

-Türkçede ikilemeler çok yaygındır ve anlatımı güçlü hale getirmektedir.

- Köktürkçe döneminde dahi türkçe sözcüklerin çokanlamlı olduğu göze çarpmaktadır.

- Türkçede eşanlamlılık çok yaygındır.

- Türkiye türkçesinin yazı dilinde unutulan, yitirilen bir çok öge bugün türkçenin değişik lehçelerinde ve günümüz Anadolu ağızlarında yaşamaktadır.

Prof. Dr. Doğan Aksan'ın dilimizle ilgili bir çok çalışmasında birbirinin aynı ya da benzer konulardan söz ettiğini görüyoruz: Türkçenin Gücü; Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını; Türkçenin Sözvarlığı adlı eserleri birbirine çok yakın ve bazen aynı şeyleri anlatıyor. Aksan'ın en önemli özelliklerinden birisi bol örnekle desteklenmiş sade, yalın anlatımı. Konuya ilgisi olanların okuması gereken kitaplardan birisi bu. Öneririm.

CEM AKDAG, bir alıntı ekledi.
44 dk.

Yedi milyon yıl önce ilk insan, dört ayak yürümekten vaz geçip iki ayağı üstüne kalktığı zaman, doğayla tersliğe düşmüş.
Ayağa kalkan dişilerin de üretim organları yukarı çekilip daraldığından, yüz binlerce yıl boyunca ölüp gitmişler doğum yaparken..
Ve sonra ayağa kalkan dişilerin doğurma sürelerinde yavaş yavaş bir kısalma olmuş. Örneğin daha önceleri bir yıl olan gebelik on bir aya; on bir ay on aya; on ay dokuz aya inmiş. Yani dişiler bir savunma refleksiyle ,erken doğuma yönlenmişler.

Ancak vaktinden erken doğan bebekler doğar doğmaz yürüyüp koşup kendi kendilerini yetiştirme olanağından yoksun kaldıkları için, çaresiz anneleri ,daha çok sahip çıkmaya ve bakmaya başlamış onlara..

Ne var ki, erken doğum yapan dişinin, güçsüz doğan bebeğine bakma zorunluluğu, bu kez de dişinin avlanmaya gitmesini engellemiş. Ve dişi bir erkeğe muhtaç olmuş...

Erkeği kendine bağlı tutup karnını doyura bilmek için de ,başlamış kendini her an sevişmeye hazır tutmaya.. O yüzden de yılın her gününde sevişmeye hazır olan tek dişi, insanın dişisi.

Enseyi Karartmayın, Çetin AltanEnseyi Karartmayın, Çetin Altan
CEM AKDAG, bir alıntı ekledi.
46 dk.

Refik Halit Karay 18 yaşında Galatasaray dan atılır.
“En büyük mükafat yaşamaktır, demişler. Doğru demişler.. Yetmiş yedime kadar yaşadım.. Bana kötülük etmiş olanların başına, zaman içinde nelerin gelmiş olduğunu tek tek gördüm.. Ve son yılıma kadar da yazmayı sürdürdüm.. Görüp, yaşayıp da yazmadığım, hemen hemen hiçbir şeyim kalmadı

Enseyi Karartmayın, Çetin AltanEnseyi Karartmayın, Çetin Altan
CEM AKDAG, bir alıntı ekledi.
51 dk.

Başarını tek ölçüsü de para değil, yalan söylemeye ihtiyaç duymayacak bir düzeye erişmektir. Çünkü para, kişiyi yalan söylemekten kurtaramamışsa, ona en temel bir rahatlığı, yani özgürlüğü sağlayamamış demektir. Böyle temel bir özgürlükten yoksunluk ve yalana mahkum kalma,” başarı” sayılabilir mi?

Enseyi Karartmayın, Çetin AltanEnseyi Karartmayın, Çetin Altan