Ahmet Köklügiller

Ahmet Köklügiller

YazarDerleyen
8.0/10
19 Kişi
·
51
Okunma
·
1
Beğeni
·
475
Gösterim
Adı:
Ahmet Köklügiller
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
Adana, Türkiye, 1936
Ahmet Köklügiller (d. 1936, Adana, Türkiye), Türk yazar. Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Çeşitli il ve ilçelerde ortaokul öğretmenliği yaptı. "Açıklamalarıyla Atasözlerimiz" (1979), "Atatürk İlkeleri" (1981) ve "Çocuklara Fıkralar" (1981) yapıtları arasında sayılabilir.

1936 yılında, Adana'da doğdu. Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi.Öğretmen olarak Tarsus'a atandı. Daha sonra İstanbul'da çalıştı. 1957 yılından başlayarak dergilerde yazılarını yayımladı. Özellikle Varlık, Milliyet Çocuk, Türk Dili dergilerinde ve çeşitli günlük gazetelerde değerlendirme ve tanıtım yazıları yayımlandı. Okullar için birçok yardımcı ve kaynak kitap hazırladı. Yapıtları arasında; Açıklamalarıyla Atasözlerimiz (1979), Atatürk İlkeleri (1981), Çocuklara fıkralar (1981) bulunmakta. Bazı Eserleri;

Atasözlerimiz
Atatürk İlkeleri
Çocuklara fıkralar
Nutuk
Gılgamış
Yapan Doğanay
Atatürk'e inananlar ve onu sevenler arasında göze çarpan dağınıklığa mukabil aşırı sağ ve aşırı solun Kemalizm düşmanlığında birleştiğini görüyoruz.
Ahmet Köklügiller
Sayfa 315 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Atatürk'e ve ilkelerine bağlılık, çoklarımızda bir inanç niteliği almış ama bu inanç düşünceyle, bilgiyle gerektiği kadar desteklenmemiştir. Atatürk'ün ilkeleri devrimleri bir yana bırakılarak ya da pek sudan bir şekilde, şöyle bir dokunulup geçilerek, Atatürk'ün kendi üzerinde, kaşı, gözü, kahramanlığı, soyluluğu üzerinde bol bol edebiyat yapmakla yetinildi.Bu eğilim yurduna, ulusuna karşı görevini yerine getirmekten başka bir şey yapmadığını ömrü boyunca tekrarlayıp durmuş olan büyük adamı tanrılaştırmak gibi, özgür ve olumlu düşünce için zararlı bir yol tuttu.
Ahmet Köklügiller
Sayfa 55 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Atatürk'ün bütün yazılarını karıştırınız, bütün sözlerini bir bir inceleyiniz, en sevdiği, en fazla kullandığı sözcüğün "medeniyet" olduğunu görürsünüz.
Ahmet Köklügiller
Sayfa 84 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Gençliğin bunalımı bir idealizm boşluğundan doğuyor. Gençlik, heyecanlanma, şevklenme, inanıp bağlanma açlığını Kemalizm ideolojisiyle doyuramadığı içindir ki, hep sağlı sollu yabancı ideolojilere kaçıyor.
Atatürk'ün her davranışını, her sözünü Atatürkçülüğün birer belirtisi, birer tamamlayıcısı olarak yorumlamaya kalktık mı, ya hiçbir sonuca varamayız, ya da her birimizin vardı sonuç ayrı olur, benim vardığım sonuç sizin vardınız sonuçla, sizin vardınız sonuç benim vardığım sonuçla çatışır. Örneklerle daha iyi açıklayabiliriz bunu; Dil devrimi Atatürk ilkeleri ile gerçekten bağdaşır, ama bir zamanlar desteklediği "Güneş-Dil kuramı" devrimlerin bütünüyle de, dil devrimiyle de ilgili değildir. Atatürk başka bir amaçla desteklemek istemiştir bu zorlama çabayı. Bizden ayrı bir takım eski ulusların birer Türk ulusu olarak gösterilmesini hangi amaçla desteklemişse bu çabayı da o amaçla desteklemiştir: Türk ulusunun çoktandır kırılan gururunu düzeltmek, ona güven aşılamak amacıyl. Öyleyse Atatürk ilkelerini bütün gerçekliğiyle ortaya koyabilmek için, koşulların çeşitliliğini, iç ve dış etkileri göz önünde bulundurmak, elimizdeki verileri çeşitli etkilere, yere ve zamana göre değerlendirmek zorundayız. Herkesin, hattâ devrim düşmanlarının bile, Atatürk'ten yana görünebilmesi, başı dara düşen herkesin onu bir kalkan gibi kullanabilmesi, hep bu eksik, yöntemsiz, parça parça yorumlamaları sonucudur. Atatürk'ün ulusçuluğu ırkçılık, lâikliği din düşmanlığı diye gösterebilmekte, halkçılığı bir gericilik kalkanı gibi kullanılabilmektedir.
Ahmet Köklügiller
Sayfa 56 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Bizim devletçiliğimiz biz bir sol teoriden değil, Osmanlıca deyimi ile "zaruret-i eşyadan" doğmuştur. Kamu yararcılığı ile özel sektör gelişmelerini uzlaştırıcı karma ekonomi onun tuttuğu ekonomi sistemi olmuştur.
Ahmet Köklügiller
Sayfa 114 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Bu ülkeyi idare etmek iddiasında olanlar, yalnız namuslu yönetici olmak yetmez: Midecilere meydanı boş bırakmamak, taassuba asla taviz vermemek, oy avcılığından kurtulmak, gerekirse muhalefette çok küçük bir azınlık halinde aydınlatıcı savaşı sürdürmek özverisi ve yürekliliğini de taşımak gerekir.
Ahmet Köklügiller
Sayfa 44 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Müspet bilimlerle kafasını aydınlatamadığımız Türk halkı din taassubuyla uyutulup, maddi veya manevi kötü çıkarlara âlet olarak kullanılıyor.
Ahmet Köklügiller
Sayfa 43 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Fazıl Mustafa Paşa, Sultan Aziz'e gönderdiği bir mektupta, lâiklik düşüncesini şöyle savunmuştu:
"Padişahım, din, onsuz gerçekler makamında durup kalmazsa, yani dünya işlerine dahi karışırsa, hepimizi yok eder ve kendisi de yok olur."
Ahmet Köklügiller
Sayfa 30 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Birinci Anayasadaki "Türkiye Devleti'nin Dini, İslâmdır" maddesini Teşkilâtı Esasiye Kanunu'nun (Anayasa) ikinci defa projesi hazırlanırken, bir kısım üyeler bu maddenin kaldırılmasını ileri sürdüğü zaman Atatürk, ısrarla kalmasını savunmuştur. Çünkü daha zamanı ve sırası gelmemişti. Mahmut Esat Bozkurt Lenin'in meşhur "Bugün erken, yarın geç" prensibini, Atatürk'ün de yanılmadan uyguladığını söyler. Buna ihtilal taktiği der.
Ahmet Köklügiller
Sayfa 107 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık
208 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Yine zevkle okuduğum bir kitapla karşınızdayım. Sade ve anlaşılır diliyle kolaylıkla okuyup anlayabileceğimiz tam bir başucu kitabı. Edebiyatımızla ilgili bilmediğimiz birçok detayı bizlere aktarmakla birlikte yanlış bildiklerimizi de düzeltiyor. Edebiyatımızda şiirin ve özellikle halk edebiyatı şiir türünün önemini, şiirlerde köy unsurunun işleniş biçimini, âşık kültürünü ve ozanlarımızın edebiyata katkılarını çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yazarlar hakkında bilmediğimiz bazı detayların da mevcut olduğu eseri okurken edebiyat dünyasında güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Ayrıca okumayı nasıl severiz ve sevdiririz gibi sorular da yine bu kitapta yanıt bulabiliyor. Ve kitap düşmanlığı başlığı altında, zamanında yasaklanmış ve maalesef yakılmış kitapların adlarını ve yazarlarını görünce üzüldüm. Ülkemizde de bir dönem böyle üzücü olayların yaşandığını biliyoruz. Dilerim artık dünyanın hiçbir yerinde düşünmek ve yazmak suç olmaktan çıkar
160 syf.
·8/10
Köy enstitüleri merak ettiğim konuların başında geliyordu.Okuduktan sonra ilk incelememi yazmak istedim.Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sözü köy enstitülerine verdiği önemi gösterir aslında, Atatürk'ün ölümünden sonra 1940 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un araştırıp geliştirdikleri köy enstitülerinin amacı köyün içinden köyü yönetecek liderler çıkarmak ve kendine yeten kendine güvenen ekonomik ve sosyal açıdan güçlü eğitimli çağdaş bir köy halkı yetiştirmekti.Köy enstitülerinin verdiği dersler 3 bölümden oluşur.Kültür dersleri matematik, coğrafya,kimya,beden eğitimi,ulusal oyunlar, müzik,çocuk bakımı,ev idaresi bazılarıdır.Ziraat dersleri olarak tarla tarımı,bahçe tarımı,kümes hayvanları bilgisi,arıcılık,balıkçılık bazılarıdır.Son olarak teknik derslerde köy demirciliği,kiremitçilik, duvarcılık, tuğlacılık kızlar içinse biçki, dikiş, nakış bazılarıdır.Köy enstitüleri kısa zamanda meyvelerini vermiş;olumlu dönüşler sağlamıştır.Malesef köyün ve köylünün gelişip söz sahibi olmasını ve güçlenmesini istemeyen geri kafalı şahıslar ve tutucu yöneticiler köy enstitülerini köylü ve kentli ayrımı yapılıyor denilerek kapatmışlardır.Şimdi oturup düşünüldüğünde günümüze kadar köy enstitülerinin ulaşması mümkün olsaydı eğitimli ve güçlü bir köy gücü ile memleketin şimdi geleceği nokta çağdaş medeniyetleri aratmayacak türden olurdu.Son olarak ben keyifle okudum herkese tavsiye ederim.
200 syf.
·211 günde·Beğendi·10/10
Kısaltılmış ve günümüz Türkçesine uyarlanmış versiyon hali. Tabiki tam ve Gazi Paşa’mızın kelimelerinden örülü dev eserin yerini tutmayacaktır ama en azından Nutuk ile tanışmak için güzel bir kitap olmuş. Uzun yıllardır tekrar tekrar basılması eserin ne denli önemli olduğunun göstergesidir.
384 syf.
·2 günde·1/10
Yoksa Câhiliyye yönetimini mi istiyorlar? Oysa akleden bir toplum için hükmü
(yönetimi) Allah’tan daha güzel olan kim vardır?” [el-Mâide 49-50] Ayeti ve buna benzer ayetler var iken, dinimden ve örfümden olmayan bir "laiklik" öğreti deyin veya kurum her ne derseniz deyin bu topluma mal edemezsiniz...Siz hiç bir ehli küfrün İslam öğretilerini alıp uyguladığını ve yaydığını görebilir misiniz? El Cevap: Hayır..
110 syf.
·8 günde·Puan vermedi
Ben bu kitabı tarih dersinde işleyeceğimiz konuları desteklemek amacıyla okudum. Kitapta bir kralın tanrılarla mücadelesini anlatıyor. Çocuk kitabı fakat okurken sıkılmadım. Destan olduğu için kurgusal bir gerçeklik var, buna rağmen o zamanların şartlarını öğreten bir kitap.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ahmet Köklügiller
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
Adana, Türkiye, 1936
Ahmet Köklügiller (d. 1936, Adana, Türkiye), Türk yazar. Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Çeşitli il ve ilçelerde ortaokul öğretmenliği yaptı. "Açıklamalarıyla Atasözlerimiz" (1979), "Atatürk İlkeleri" (1981) ve "Çocuklara Fıkralar" (1981) yapıtları arasında sayılabilir.

1936 yılında, Adana'da doğdu. Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi.Öğretmen olarak Tarsus'a atandı. Daha sonra İstanbul'da çalıştı. 1957 yılından başlayarak dergilerde yazılarını yayımladı. Özellikle Varlık, Milliyet Çocuk, Türk Dili dergilerinde ve çeşitli günlük gazetelerde değerlendirme ve tanıtım yazıları yayımlandı. Okullar için birçok yardımcı ve kaynak kitap hazırladı. Yapıtları arasında; Açıklamalarıyla Atasözlerimiz (1979), Atatürk İlkeleri (1981), Çocuklara fıkralar (1981) bulunmakta. Bazı Eserleri;

Atasözlerimiz
Atatürk İlkeleri
Çocuklara fıkralar
Nutuk
Gılgamış
Yapan Doğanay

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 51 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 41 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.