Black Hole, bir alıntı ekledi.
18 saat önce

İnsanlığın en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır. Tehlikeli zamanlarda harekete geçmemekten daha büyük insanlık suçu yoktur.

Monarşi, Dante AlighieriMonarşi, Dante Alighieri

Meral Meri /Diktatör
Ben başına buyruk severim her şeyi;
Dik başlı, burnunun dikine dikine,
Kalbe dokuna dokuna, kıra kıra, severim her şeyi;
Böler, çarpar, eşitler toplarım,
En son yine de dökerim her şeyi...
Geriye dönüp baktığımda ise görürüm:
Çoğunluğun içindeki tek yalancı ben olduğumu; bundandır burnum uzar gider... yine bir yalana daha konar...
Budan dolayıdır ki o kalabalığın içindeki tek ve sağlam duruşum...
Ben işte tam olarak böyle severim her şeyi;
Bu yüzdendir ki benim adım monarşi -benim adım faşizm- benim adım diktatördür...

Meral Meri /Diktatör

harun, bir alıntı ekledi.
22 Nis 19:35

Dünyada seyredebilecekleri binlerce yosun, ot, çalı türü, sayfalarını karıştıracakları bir forma hatta iki forma uzunluğunda yığınla kitapçık varken, insanların anayasa, demokrasi, meşrutiyet, monarşi, cumhuriyet vs. gibi saçma sapan şeylerden dolayı birbirlerinden nefret etmelerine bir anlam veremiyordu.

Sefiller, Victor Hugo (Sayfa 810 - İş Bankası Kültür Yayınları)Sefiller, Victor Hugo (Sayfa 810 - İş Bankası Kültür Yayınları)
Esther. Sema, Monarşi'yi inceledi.
22 Nis 13:52 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 8/10 puan

Hayatı sürgünler ve hapis yaşamı ile geçen şair Dante...
Bu bize her dönem görüş ayrılıklarının yasak oluşunu ve ifade özgürlüğünün olmayışını gösteriyor.
Dante'yi İlahi Komedya okurken derinden hissetmiştim aslında, ancak üstüne şiirlerini de okuyunca zarif ve naif bir ruhu olduğunu daha iyi anladım.
Bu eseri ise hepsinden farklı. Felsefi ve politik görüşlerini örneklendirerek aktarmış bize. En çok Aristo ve Cicero'dan yararlanmış ve örnekler vermiş. Peki ne göstermek istiyor?

Monarşi'nin tanımı ile başlayalım: Siyasal gücün tek bir kişinin elinde bulunduğu ve aileden geçen yönetim şekli. Yani krallık, padişahlık...
Şu yaşadığım dönemlerde kesinlikle istemediğim bir sistem. Fakat Dante'nin bakış açısı biraz farklı bu yönetime. Buna geçmeden önce şunu da ekleyeyim ; Dante'yi az çok okuyanlar veya araştıranlar dindar bir insan olduğunu bilir. Sonunda tekrar dine ve Tanrı'ya bağlıyor.

Ne anlatıyor Dante?
" Kendi içinde bölünen ülke yıkılır." Matta İncilinde yer alan bu söz ile Dante'nin savunduğu görüş; bundan yola çıkarak yönetim sistemi tek bir kişide birleşmelidir. Eğer parça parça olursa, o devlet bütün olamaz, birlik olamaz ve dağılmaya mahkum olur. Bize verilmek istenen mesaj birinci kitapta budur.

Bu eser üç bölümden oluşuyor: 1,2 ve 3. Kitap olmak üzere.

İkinci kitaba gelirsek; burada ise, Roma Imparatorluğuna geniş olarak yer verilmiş. Başarıları, destanları ve İmparatorluğun yönetimine değinmiş.

Üçüncü kitapta ise; Dante yine dini bağlılığını önümüze sermiş. İki ayrı yönetime karşı çıkarak , imparator ve papa, bunların bütün olmasına, papanın ise yönetime karışmaması gerektiğine vurgu yapmış. Ayrıca tüm bölümleri ise şöyle birleştirmiş; Tanrının bir olduğu gibi imparator da tek olmalı.

Okurken keyif aldığım bir eserdi. Bazı yerlerde zaten Homeros da alıntılar vardı. Bildiğim için yabancılık çekmedim.
Etkinlik kapsamında okuduğum bu eser ile bir etkinliği daha kendimce bitiriyorum. Herkese teşekkürler ve keyifli okumalar.

Esther. Sema, bir alıntı ekledi.
21 Nis 22:13 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Açgözlülük insanın doğasını aşağılayarak başka şeyler ararken, sevgi diğer her şeyi aşağılayarak insanı arar.

Monarşi, Dante Alighieri (Sayfa 78 - Pinhan Yayıncılık 1. Baskı Ocak 2017)Monarşi, Dante Alighieri (Sayfa 78 - Pinhan Yayıncılık 1. Baskı Ocak 2017)
Esther. Sema, bir alıntı ekledi.
 21 Nis 12:27 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

İnsan türü en çok bir birlik olduğunda, yani bir hükümdar tarafından yönetildiğinde, Tanrıyı andırır.

Monarşi, Dante Alighieri (Sayfa 75 - Pinhan Yayıncılık 1. Baskı Ocak 2017)Monarşi, Dante Alighieri (Sayfa 75 - Pinhan Yayıncılık 1. Baskı Ocak 2017)
Esther. Sema, bir alıntı ekledi.
21 Nis 12:20 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Bütün yetiler mutluluğa yönelirken, diğerlerini yönlendiren ve onlara yol gösteren zihinsel yetidir; aksi halde mutluluk elde edilemez.

Monarşi, Dante Alighieri (Sayfa 71 - Pinhan Yayıncılık 1. Baskı Ocak 2017)Monarşi, Dante Alighieri (Sayfa 71 - Pinhan Yayıncılık 1. Baskı Ocak 2017)
Burak akkuş, bir alıntı ekledi.
15 Nis 21:22 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Insan
Iki çeşit insan vardır özgürlük zaferini isteyenler ve özgürlükten kaçarak monarşi mekanizmasi na sığınakları

Felsefe Tarihi - Cilt 3, Jacqueline Russ (Sayfa 47 - Zile kütüphanesi)Felsefe Tarihi - Cilt 3, Jacqueline Russ (Sayfa 47 - Zile kütüphanesi)
Yuceyurt, bir alıntı ekledi.
09 Nis 23:49 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Revolution (Devrim)
Kelimeyi siyasî bir deyim olarak kullanan Yeni-Aristocular'a göre hep devri bir hareket söz konusudur. Ülkeler dâima aynı hükümet şekillerini tekrarlar. Başka bir deyişle, sitelerin zaman zaman tercih ettikleri yönetim tarzları vardır. Yâni yeni bir hükümet şekli icad edemezler. "Hükümet şekillerinden ilki, tabiî olarak kurulan monarşidir. Monarşi krallığı doğurur. Krallığın bozulmasından istibdat doğar. İstibdatın sona ermesi ile aristokrasi sahneye çıkar; aristokrasi umumiyetle oligarşiye inkılâb eder. Topluluk, yöneticilerin adaletsizliklerine son verince demokrasi kurulur. Demokrasinin yozlaşması
oklokrasiye zemin hazırlar. İşte hükümetlerin tâkib ettiği revolution (devrî hareket) budur. Ülkeler hep aynı yoldan geçer, dâima hareket noktalarına dönerler.

Mağaradakiler, Cemil Meriç (Sayfa 113 - İletişim Yayınları (21. Baskı, 2012))Mağaradakiler, Cemil Meriç (Sayfa 113 - İletişim Yayınları (21. Baskı, 2012))