Giriş Yap

Sivil İtaatsizlik

TÜM FİLOZFLAR VE ESERLERİ (KRONOLOJİK SIRALAMA)
taslak 008 Pre-Sokratik Döneme Ait Eserler 1-Thales (625-545 MÖ) 2- Anaksimandros ( 610-546 MÖ) 3-Anaksimenes
Fragmanlar
Ksenofanes(MÖ 570-480)
Fragmanlar
Lao-zi (570-490? MÖ)
Tao Te Ching
Yol ve Erdem Öğretileri
Bilinmeyen Öğretiler
Konfüçyüs (551-479 MÖ)
Konuşmalar
İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar
Erdemin Ardından Git
Analektler
Heraklitos (MÖ 535? - 475)
Fragmanlar
Parmenides MÖ 515 Ölüm MÖ 460
Fragmanlar
Empedokles (494-434 M.Ö.) Leukippos (500? M.Ö.) Demokritos (460-370 MÖ)
Atomcu Felsefe Fragmanları
427 BC - 347 BC Platon ve Socrates (470-399 MÖ)
Sokrates'in Savunması
Devlet
Şölen - Dostluk
Kriton
Gorgias
Menon
Diyaloglar
Phaidon
Phaidros
Euthyphron
Sofist
Devlet Adamı
Lysis
Ion
Meneksenos
Protagoras
Mektuplar
Minos
Timaios
Lakhes
Philebos
Theaitetos
Alkibiades I-II
Kratylos
Diyojen (400-325 MÖ) ve Antisthenes (446-366 M.Ö.)
Kinik Felsefe Fragmanları
Aristo (384-322 MÖ)
Poetika
Atinalıların Devleti
Nikomakhos'a Etik
Politika
Retorik
Metafizik
Organon 1 - Kategoryalar
Ruh Üzerine
Hayvanların Hareketleri Üzerine
Epikür (341-271 MÖ)
Özdeyişler, Mektuplar ve Aforizmalar
Sextus Emprikus (220 - 160 MÖ)
Pyrrhonculuğun Esasları
Kuşkuculuk
Kuşkunun Felsefesi
Lukretius (99-55 MÖ)
Evrenin Yapısı
Varlığın Yapısı
Marcus Aurelius 161 - 180
Kendime Düşünceler
Epictetus (55-135 M.S. )
İçsel Huzur İyi Yaşamın Kapısını Açar
Düşünceler ve Sohbetler
Enkheiridion
Söylevler
Plotinus (205-270 M.S.)
Dokuzluklar
St. Augustinus (354-430 M.S.)
İtiraflar
İstencin Özgür Tercihi Üzerine
Tanrı Şehri
Tanrı Devleti
Boethius (480-524)
Felsefenin Tesellisi
el-Farabi (870-950)
Mutluluğun Kazanılması
İdeal Devlet
İlimlerin Sayımı
Saint Thomas Aquinas (1225–1274)
Varlık ve Öz
Machiavelli (1469-1527)
Prens
Savaş Sanatı
Söylevler
Francis Bacon (1561-1626)
Denemeler
Yeni Atlantis
Sevgi Üstüne
Novum Organum
Thomas Hobbes (1588-1679)
Leviathan
Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri
René Descartes (1596–1650)
Yöntem Üzerine Konuşma
Meditasyonlar
Ruhun Tutkuları
Felsefenin İlkeleri
Aklın Yönetimi İçin Kurallar
Metafizik Üzerine Düşünceler
Metafizik Üzerine Düşünceler
Ahlak Üzerine Mektuplar
Duygular ya da Ruh Halleri
Tabiat Işığı ile Hakikati Arama
John Locke (1632-1704)
Hoşgörü Üstüne Bir Mektup
Yönetim Üzerine İkinci İnceleme
İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme
Kelimelerin Suistimali
Eğitim Üzerine Düşünceler
Hükümet Üzerine Birinci İnceleme
İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme
Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler
Anlama Yetisinin Yönetimi Üzerine
Tolerans Üzerine Bir Mektup
Sivil Toplumda Devlet
Spinoza (1632-1677)
Etika
Teolojik - Politik İnceleme
Aklın Islahı Üzerine Bir İnceleme
Anlama Yetisinin Düzeltilmesi Üzerine İnceleme
Politik İnceleme
Kötülük Mektupları
Descartes Felsefesinin İlkeleri ve Metafizik Düşünceler
Kısa İnceleme
Mektuplar
Siyaset İncelemesi
Törebilim
Tanrıbilimsel Politik İnceleme
Söylem İnceleme Monadoloji
1000kitap.com/kitap/duygularin-ko...
Tanrı'ya Dair
Leibniz (1646-1717)
Monadoloji
Theodicee
Metafizik Söylemler
Söylem İnceleme Monadoloji
George Berkeley (1685-1753)
Hylas İle Philonous Arasında Üç Konuşma
İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine Bir İnceleme
İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine
Yeni Bir Algı Teorisi
Montesquieu (1689-1755)
Kanunların Ruhu Üzerine
İran Mektupları
Romalıların Yücelik ve Çöküşünün Nedenleri Üzerine Düşünceler
Beğeni Üzerine Bir Deneme
Kanunların Ruhu Üzerine 1
Voltaire (1694-1778)
Candide
Sadık veya Kader
Cahil Filozof
Micromegas
Babil Prensesi
Türkler, Müslümanlar ve Ötekiler
Vejetaryen Düşünceler
Ateizm
Melekler ve Tanrıtanımazlar
Anti Makyavel
Hoşgörü Üzerine İnceleme
David Hume (1711–77)
İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma
Din Üstüne
İntihar
İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme
İntihar ve Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine
Ahlâk İlkeleri Üzerine
Denemeler
jean-Jacques Rousseau J . 28 Haziran 1712 Cenevre, Cenevre kantonu - ö. 2 Temmuz 1778
Toplum Sözleşmesi
İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı
Émile
Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev
Dillerin Kökeni Üstüne Deneme
İtiraflar 1. Cilt
Narsist
Ekonomi Politik
Siyasal Gövde
Arthur Schopenhauer (1788-1860)
Aşkın Metafiziği
Mutlu Olma Sanatı
Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar
Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine
Hayatın Anlamı
Eristik Diyalektik
İnsan Doğası Üzerine
Ölümün Anlamı
Seçkinlik ve Sıradanlık Üzerine
Din Üzerine
Düşüncenin Çağrısı
Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine
İsteme ve Tasarım Olarak Dünya
Okumaya ve Okumuşlara Dair
Varolmanın Acısı
Bilmek ve İstemek
Güzelin Metafiziği
Üniversiteler ve Felsefe
Merhamet
Ölüm ve İçsel Doğamızın Yok Edilemezliği ile Olan İlişkisi
Dünyanın Istırabı Üzerine
Akıl Sağlığı
Hayatın Bilgeliği
Bilim ve Bilgelik
Parerga ve Paralipomena 2
Parerga ve Paralipomena 1
Yeterli Temel İlkesinin Dörtlü Kökü Üzerine
Mikhail Bakunin (1814-1876
Tanrı ve Devlet
Bakunin Marx'a Karşı
Devlet ve Anarşi
Bakunin Kitabı
Anarşizm
Marksizm, Özgürlük ve Devlet
Bir Anarşist İdeoloğun Söylemleri
Henry David Thoreau (1817-1862)
Yürümek
Sivil İtaatsizlik
Nerede ve Ne İçin Yaşadım
Yalnızlık
Yabani Elmalar
Karl Marx (1818-1883)
Komünist Manifesto
Das Kapital
Alman İdeolojisi
1844 El Yazmaları
Yahudi Sorunu Üzerine
Devlet ve Hukuk Üzerine
Kadın ve Aile
Ücretli Emek ve Sermaye - Ücret, Fiyat ve Kâr
Devlet ve Hukuk Üzerine
Din Üzerine
Ücret Fiyat ve Kar
İntihar Üzerine
Anarşizm Üzerine
Søren Kierkegaard (1813-55)
Baştan Çıkarıcının Günlüğü
Korku ve Titreme
Ölümcül Hastalık Umutsuzluk
Kahkaha Benden Yana
Kaygı Kavramı
Felsefe Parçaları ya da Bir Parça Felsefe
Hakikat Şaraptadır
Kırdaki Zambak ve Gökteki Kuş
Tanrı'ya İhtiyaç Duymak
Tekerrür
Evliliğin Estetik Geçerliliği
Ya / Ya Da
Etik-Estetik Dengesi
İroni Kavramı
Müzikal Erotik
Şimdiki Çağ-Başkaldırının Ölümü Üzerine
Sevginin İşleri
John Stuart Mill 1806-1873)
Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine
Özgürlük Üzerine
Faydacılık
Kadınların Özgürleşmesi
Kadınların Köleleştirilmesi
Sosyalizm
Demokratik Yönetim Üzerine Düşünceler
Din Üzerine Üç Deneme
Otobiyografi
Edmund Husserl (1859-1938)
Fenomenoloji Üzerine Beş Ders
Kesin Bilim Olarak Felsefe
Bunalım
İçsel Zaman Bilincinin Fenomenolojisi Üzerine
Martin Heidegger (1889-1976)
Metafizik Nedir?
Varlık ve Zaman
Düşünmek Ne Demektir?
Zaman ve Varlık Üzerine
Nedir Bu Felsefe?
Tekniğe İlişkin Soruşturma
Metafiziğe Giriş
Bilim Üzerine İki Ders
Sanat Eserinin Kökeni
Olmaya Bırakılmışlık
Hümanizm Üzerine
Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı
Bertrand Russell (1872-1970)
Mutlu Olma Sanatı
Aylaklığa Övgü
Sorgulayan Denemeler
Din ile Bilim
Evlilik ve Ahlak
Eğitim Üzerine
İktidar
Dünya Görüşüm
Felsefe Sorunları
Felsefe Yapma Sanatı
Varoluşçunun Bunalımı
Neden Hıristiyan Değilim
Politik İdealler
Rölativitenin A B C'si
Etik, Toplum, Siyaset
Neye İnanıyorum
Wittgenstein (1889-1951)
Tractatus Logico-Philosophicus
Felsefi Soruşturmalar
Yan Değiniler
Kesinlik Üzerine + Kültür ve Değer
Defterler
Karl R. Popper (1902-1994)
Açık Toplum ve Düşmanları
Hayat Problem Çözmektir
Daha İyi Bir Dünya Arayışı
Bilimsel Araştırmanın Mantığı
Tarihselciliğin Sefaleti
Yüzyılın Dersi / Özgürlüğün En Büyük Düşmanı Eşitlik
Bitmeyen Arayış
Ayn Rand
Hayatın Kaynağı
Ego - Hayatın Kaynağı, Manası ve Haysiyeti
Atlas Silkindi
Atlas Silkindi
Yaşamak İstiyorum
16 Ocak Gecesi
Bencilliğin Erdemi
İhtiyacımız Olan Felsefe
Kapitalizm: Bilinmeyen İdeal
İşadamı İçin Felsefe
Yeni Entelektüel İçin
.Jean-Paul Sartre (1905-1980)
Bulantı
Duvar
Varoluşçuluk
Akıl Çağı
Sözcükler
Yıkılış
İş İşten Geçti
Varlık ve Hiçlik
Yaşanmayan Zaman
Aydınlar Üzerine
Edebiyat Nedir?
Gizli Oturum
Sartre Sartre'ı Anlatıyor
Denemeler
Mezarsız Ölüler
Baudelaire
Heyecanlar Üzerine Bir Kuram Taslağı
Sinekler
Özgür Olmak
Ego'nun Aşkınlığı
Saygılı Yosma
Bir Yöneticinin Çocukluğu
Şeytan ve Yüce Tanrı
Jacques Derrida (1930-2004)
Bağışlamak
Platon'un Eczanesi
Çile
Marx'ın Hayaletleri
Khora
Çalınan Poe
İsim Hariç
Hayat Problem Çözmektir
Açık Toplum ve Düşmanları
1000kitap.com/kitap/daha-iyi-bir-...
·
11 yorumun tümünü gör
Reklam
Kitap tavsiyesi isteyen arkadaşlar için, okurken en çok zevk aldığım 125 kitabı paylaşmak istiyorum. Beğendiğim kitaplar bu kitaplarla sınırlı değil tabi. Daha geniş bir listeyi (275+ kitap), 'Beğendiğim Kitaplar' ismini verdiğim rafta düzenledim. İsteyenler bu rafta bulunan listeyi de inceleyebilir. Listedeki kitapların en iyi kitaplar olduğuna veya listeye almadığım kitapların kötü kitaplar olduğuna yönelik bir iddiam yok. Sadece en çok beğenimi kazanan kitapların arasından bir seçim yaptım. Okuma zevki benzer olan kişilere faydalı olmasını umuyorum. (Not: Kitapların sırası beğeni sırasına göre değil, rastgeledir.)
Tamirci
Huzursuzluğun Kitabı
Kırmızı Pazartesi
Kapıların Dışında
Nietzsche Ağladığında
Sisyphos Söyleni
Niteliksiz Adam 1
Niteliksiz Adam 2
İnsan Olmak
Suç ve Ceza
Ben, Claudius
Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar
İliada
Sakıncalı Piyade
Kazım Karabekir Anlatıyor
Mai ve Siyah
On Küçük Zenci
Tartuffe
Yaşama Uğraşı
Şeytan Yemini
Şimdiki Çocuklar Harika
Doğrular
Görme Duyma Konuşma
Ey Oğul
Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek
Bir Özlem Bir Türkü
Gece
Bozkurtların Ölümü
Notre Dame'ın Kamburu
Taht Oyunları
Kar Kurdu
Korkuyu Beklerken
Toprak Ana
Thais
Tao Te Ching
Varolmanın Dayanılmaz Ağırlığı: Aforizmalar
Şah Mat
Karamazov Kardeşler
Kesin İnançlılar
Julius Caesar
Kafes
III. Richard
Ezilenler
Zehirin Kalorisi Yoktur
Esmaü'l Hüsna
Gazi Paşa'ya Suikast
Cimri
Hamlet
Kör Baykuş
Yavaşla
Her Şeyin Bir Anlamı Var
Macbeth
Olasılıksız
Varlık Ağacı
Batıda Yeni Bir Şey Yok
Yeraltından Notlar
İtiraflarım
Keşfedilmemiş Benlik
Suçluyorum
Zindan Adası
Ego - Hayatın Kaynağı, Manası ve Haysiyeti
İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar
Eristik Diyalektik
Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Candide
Kitleler Psikolojisi
Bir Sürgünün Anıları
Taşlamalar Hicivler 1
Şeker Portakalı
Sıdıka
Aşka Dair Nesirler
Martin Eden
Son Şiirleri (1959 - 1963)
Uzak
Asıl Adalet
Kürk Mantolu Madonna
Hasretinden Prangalar Eskittim
Otuzbeş Yaş
De Profundis
Sivil İtaatsizlik
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Ermiş
Küçük Prens
Hacı Aga
Sokrates'in Savunması
Yeşil Yol
Da Vinci Şifresi
Ölü Ozanlar Derneği
Hayvan Çiftliği
1984
Fedailerin Kalesi Alamut
Acımak
Ciğerdelen
Hak Dini Kur'an Dili (10 Cilt Takım)
Yüzüklerin Efendisi
Şehname 1
Denemeler
Uçurtmayı Vurmasınlar
Harry Potter ve Felsefe Taşı
Şiirler - Annabel Lee
Bütün Şiirleri
Atinalı Timon
Mülksüzler
Kızıl Nehirler
Uyuyan Adam
Öteki Şiirler
Demir Ökçe
Terapi
Maldoror'un Şarkıları
Bir Kadın Düşmanı
Köprü
Yabancı
Aforizmalar
Oblomov
Bir İdam Mahkûmunun Son Günü
Büyük Balık
Mesnevi
Ve Durgun Akardı Don
Moby Dick
Jurassic Park
Sakın Şaşırma
Sofie'nin Dünyası
Reis Bey
Swann'ların Tarafı
·
2 yorumun tümünü gör
Ben dünyaya birileri beni bir şeylere zorlasın diye gelmedim. Kendi üslubumla nefes alacağım.
Henry David Thoreau,
Sivil İtaatsizlik
Reklam
Erzincan okur buluşması duyurusu!
Merhabalar arkadaşlar bu yılın son, bu yılki eğitim öğretim yılının ise ilk buluşmasını yapıyoruz. Belirlediğimiz kitap:
Sivil İtaatsizlik
Tarih: 29 Aralık Pazar, 15:30 Katılmak isteyen arkadaşların yorumlarda belirtmesi rica olunur.
·
2
16 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42